A.P. West, Adolf Poul West, 26.3.1841-23.7.1921, overlærer. Født i Flensborg, død i Kbh., begravet sst. (Ass.). Efter at have gennemgået realskolen i Flensborg blev W. i en alder af sytten år lærer ved Skt. Nicolai borgerskole sst. I sin fritid forberedte han sig til lærereksamen og tog denne 1861. N.å. optoges han på det Monradske kursus i Kbh., hvis leder, docent N. J. Fjord, fattede godhed for ham og efter endt eksamen 1865 skaffede ham et gunstigt tilbud om ansættelse ved Frbg. skolevæsen. W.s hu stod imidlertid til en gerning i Sønderjylland, og han vendte tilbage til Flensborg hvor han de følgende år virkede som lærer ved Holdts og Monrads privatskoler. Deltagelse i politisk arbejde førte ham i forbindelse med folk på Haderslevegnen, og 1869 flyttede han hertil og begyndte i Vonsbæk en højskole der dog adskilte sig fra de almindelige ved et mere fagligt præg. Krigen 1870 standsede skolen, og myndighederne hindrede en fortsættelse efter fredsslutningen. W. vendte tilbage til sin fødeby som medbestyrer ved Holdts skole. Planer om oprettelse af en selvstændig skole blev standset af myndighederne. Forbindelsen med Haderslev østeramt blev dog ikke afbrudt, og 1871-72 var W. denne egns repræsentant på fællessynoden i Rendsborg hvor han var medvirkende til at få de danske repræsentanters ret til brugen af deres modersmål ved forhandlingerne anerkendt. Herfra bragtes også 1877, da Holdts skole var blevet lukket, den ordning i stand at W. fulgte H. A. Krüger til Berlin som hans sekretær. I denne stilling øvede han nogen indflydelse på Krügers politiske kurs og har bl.a. en væsentlig andel af ansvaret for interpellationen om art. 5 i april 1877. 1879 begyndte W. udgivelsen af Haderslev Avis, støttet af Krüger og med økonomisk hjælp fra de gamle nationalliberale kredse i Kbh., men måtte allerede standse udgivelsen april 1880. Forgæves søgte han i den følgende tid at finde en eller anden form for virksomhed der kunne muliggøre hans fortsatte forbliven i Sønderjylland, og 1882 måtte han bekvemme sig til at søge stilling i kongeriget. Han udnævntes da til overlærer i Store Heddinge hvor han virkede i 31 år og fik en meget påskønnet stilling både som en fremragende lærer og som en dygtig administrator. – Sønnen Axel Jürgensen West, født 28.4.1880, død 23.9.1943, blev student 1898, cand.mag. i historie 1907 og 1920 rektor i Tønder, 1930-41 i Sønderborg og derefter i Sorø. Han arbejdede livet igennem med historiske studier og udgav 1938 Et omstridt Land om Elsass-Lothringens historie. R. 1932. DM. 1940. – Hans yngre bror Georg Urban Frederik (Fritz) Jürgensen West, født 30.1.1866, død 14.5.1930, opkaldt efter sin berømte morfar, blev student 1885, cand.polit. 1892 og n.å. ansat i Rigsarkivet hvor han 1919 blev arkivar. Af hans litterære aktivitet kan nævnes medarbejderskab ved Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie, 1931, Kjøbenhavns Brandforsikring 1731-1911, 1913, og Danske Herregaarde ved 1920 I–III. 1922-23, men hans hovedværk er udgivelsen af Kronens Skøder II, 1648-88, 1908. W. var katolik og 1916-30 formand for Ansgarius-foreningen. R. 1929.

Familie

Forældre: skomagermester Christian W. (1805-78) og Eline Anne Schramm (1808-69). Gift 26.3.1865 i Kbh. (Johs.) med Marie Elisabeth Jürgensen, født 15.12.1843 i Kbh. (Helligg.), død 10.2.1915 sst., d. af tegner Fritz J. (1818-63) og Marie E. Dichmann (1818-43).

Udnævnelser

R. 1896.

Ikonografi

Ungdomsportræt af N. Habbe. Tegn. af Birgitte West, 1920. Foto.

Bibliografi

Bladet Dannevirke 100 år, 1938 276-79. A. Peitersen i Østsjællands folkebl. 25.3.1941. – Papirer i Rigsark. -Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig