A. Falk-Jensen, Arild Falk-Jensen, 26.10.1886-28.5.1964, jurist, personalhistoriker. Født på Frbg, død sst., begravet Vestre kgd. F.-J. blev student 1905 (Metropolitanskolen), cand.jur. 1911 og s.å. ansat i finansministeriet. Her blev han 1912 assistent, 1919 sekretær, 1926 fuldmægtig, 1931 ekspeditionssekretær og 1937 kontorchef i 3. hovedrevisorat hvorfra han tog sin afsked 1951. – Allerede tidligt i sin embedsperiode beskæftigede F.-J. sig med sin store interesse personalhistorie. Fra 1928 var han redaktør af Juridisk og statsvidenskabelig Stat (18.-22. udg.) og forberedte s.m. Tage Holmboe 23. udg. 1965. "Staterne" omfatter biografier af alle på udgivelsestidspunktet levende kandidater, lister over eksaminer, dødsfald, navneforandringer og statistiske oplysninger. 1931-44 var han medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon (2. udg.), 1939 ved personalia i Juristen og leverede fortegnelser over alle politi-, amts- og dommerfuldmægtige. F.-J. fik herigennem et legendarisk kendskab til datidens jurister og var selv en kendt og – pga. sin elskværdighed og nøjagtighed – afholdt og værdsat personlighed i juridiske kredse. 1950-62 var han redaktør af Hof- og statskalenderen. Efter hans afsked optog biografisk og personalhistorisk virksomhed hele hans tid. Hans mest omfattende arbejde, som han selv tog initiativ til og udarbejdede s.m. H. Hjorth-Nielsen, var dog firebindsværket (plus registerbind) Candidati og examitati juris 1736-1936, Candidati politices 1852-1936, Candidati Actuarii 1922-36, 1954-59. Dette værk, af F.-J. spøgefuldt kaldt "monumentet" udgør s.m. "staterne" det personalhistoriske afsnit i Højesteret 1661-1961, 1961, en sammenhængende, udtømmende biografi over den danske juriststand indeholdende bl.a. en stat med biografier over samtlige præsidenter og dommere, justitssekretærer, advokater, rigsadvokater og statsadvokater ved højesteret m.fl. fra rettens oprettelse. Af mindre arbejder kan nævnes Studenterne 1905, 1930, omfattende samtlige danske studenter af årgang 1905, samt en stamtavle over F.-J.s slægt Købmand W. E. B. Jensens og Hustrus Efterkommere, 1940. – F.-J. var fra 1949 medlem af bestyrelsen for Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie.

Familie

Forældre: højesteretssagfører, landstingsmand Peter Gregers Christian Jensen (1840-1911) og Anna Cathrine Eggertsen (1858-1916). Gift 1. gang 6.11.1917 i Randers (Skt. Mortens) med Julie Marie Hagerup, født 18.7.1896 i Randers (Skt. Mortens), død 19.7.1923 på Frbg. (Skt. Markus), d. af lektor, cand.teol. Henning Arnisæus Irgens H. (1860-1941) og Petrea Marie Rasmussen (1863-1941). Gift 2. gang 11.9.1924 på Frbg. (Solbjerg) med Karen Anna Hagerup, født 5.2.1902 i Randers (Skt. Peders), søster til 1. hustru.

Udnævnelser

R. 1939. DM. 1948. K. 1959.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig