Aage Feilberg

Aage Feilberg, Aage Johannes Feilberg, 24.3.1873-18.1.1943, kulturtekniker. Født i Søborg ved Gilleleje, død på Frbg., begravet i Søborg ved Gilleleje. Efter præliminæreksamen i Hillerød 1889 lærte F. i tre år praktisk landbrug. Derefter kom han på landbohøjskolen hvorfra han blev landbrugskandidat 1895. Dybt præget af faderens pionerindsats ved Søborg søudtørringen skaffede F. sig i de flg. tre år et indgående kendskab til praktisk kulturteknik gennem ansættelse på Tranekjær (ing. L. Jørgensen), Boller og hedeselskabet i Århus (ing. Th. Claudi Westh). På basis af professor B. S. Jørgensens legat studerede han 1897-98 teoretisk kulturteknik hos professor M. A. H. Fleischer i Berlin. Det ledte atter tilbage til landbohøjskolen hvorfra han 1904 tog eksamen i landmåling. Hedeselskabet havde da atter bud efter den nybagte landinspektør, og efter fire års virksomhed som assistent ved kulturteknisk afdeling blev han som distriktsbestyrer under mose- og engafdelingen ansat som leder af selskabets kulturtekniske indsats på øerne og med bopæl i Kbh. I 35 år virkede han da i denne stilling samtidig med at han fra 1918 varetog undervisningen i landbrugslære for vordende landinspektører. Hans praktiske indsats skal nok snarere måles i kvalitative end i kvantitative termer. Intet lå ham fjernere end forsøg på at "sælge" et projekt ud fra dets rent tekniske specifikationer. Motiveringen skulle alene søges i forventede fordele på det økonomiske og landbrugsmæssige område. Forstod landmændene ikke disse sammenhænge så F. det som sin pligt som patriotisk samfundsborger at gøre dem det begribeligt, gerne i et djærvt og frimodigt sprog uanset tilhørernes rang og stand. Han var ikke så lidt af en original, men det vidste han godt selv. Men også i ordets anden betydning var han original. Faktisk er han den eneste her i landet som har søgt at måle dræningens driftsøkonomiske betydning. Den samme snusfornuft præger hans bog fra 1916, Mosekultur. I 1921 udgav han sammen med C. L. F. Kortfattet Lærebog i kulturteknisk Vandbygning. Desuden har han et omfattende forfatterskab bag sig i form af artikler i Hedeselskabets Tidsskrift og diverse leksika. I 1936 udgav han T. Westermanns efterladte manuskript til bogen Dræning. – R. 1942.

Familie

Forældre: inspektør, senere etatsråd P. F. (1835-1925) og Charlotte C. A. v. Nutzhorn (1836-1908). Gift 14.6.1913 i Udby, Holbæk amt med Valborg Gudrun Dreyer, født 7.10.1885 i Vonsild sg., Vejle, d. af direktør for Dansk frøhandel Jens Peter D. (1841-1919) og Marie Caroline Emilie Møller (1848-1908).

Ikonografi

Mal. af Knud Agger, 1934. Foto.

Bibliografi

P. J. Schmidt: Slægten Feilberg, 1890. Th. Claudi Westh i Ugeskr. for landmænd LXXVIII, 1933 183f. N. Basse i Hedeselsk.s t., 1943 19f. Erik Helmer Pedersen: Hedesagen under forvandling, 1971.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig