Aage Rasmussen, Aage Henning Michael Rasmussen, 24.5.1855-6.7.1932, søofficer. Født i Halk, død i Vallerød, begravet i Hørsholm. Da R.s far efter 1864 blev fordrevet fra sin stilling, tog familien til Kbh. hvor R. blev sat i Haderslev læreres skole. 1870 blev han frivillig lærling og kom på togt med panserfregatten Peder Skram. 1872 blev han kadet og afgik 1876 fra søofficersskolen som sekondløjtnant. 1878 blev han premierløjtnant i flåden. R. havde stærke tekniske interesser, og det var ham derfor ikke ukært 1878 at få opfordring til at uddanne sig videre i denne retning. Et halvt års arbejde på en maskinfabrik fulgtes af et ophold i England hvor han efter bestået adgangsprøve sept.1878 blev elev på maskinafdelingen ved Royal Naval College i Greenwich, og efter et treårigt kursus her blev han 1881 værftsingeniør ved orlogsværftet. 1883 tog han sin.afsked som søofficer og udnævntes til underdirektør ved orlogsværftet. 1886 blev han tillige chef for ingeniørskolen her og 1887 formand for maskinisteksamenskommissionen. Med udgangen af 1911 fratrådte R. disse stillinger og overtog den ved nyordningen fra 1912 oprettede stilling som direktør for maskinistundervisningen. 1888 udgav han på marineministeriets foranstaltning en i mange år meget kendt og anvendt lærebog Læren om Skibsdampmaskinen som særlig var beregnet på undervisningen i skolen for skibsbygning og maskinvæsen, men som også vandt indpas andre steder, navnlig efter at den 1893 var kommet i 2. og noget omarbejdede udgave. R. oplevede selv at udgive 7. udgave (1922), mens 8. udgave, 1936, først kom efter hans død. 1892 kom Skibsmaskinlcere til Brug for Styrmænd og Skibsførere (5. udg. 1927; 6. udg. ved Poul Em. Holm 1929); 1909 kom Skibsmotorlære (5. udg. 1928; 6. udg. ved P. Holm 1938). Jævnsides med offentliggørelsen af disse lærebøger offentliggjorde R. ikke sjældent faglige afhandlinger i Tidsskrift for Søvæsen, Teknisk Tidsskrift, Engineering osv. Gennem en årrække udførte R. undersøgelser over havdybdens indflydelse på skibets hastighed og skrev herom i Engineering 1894; på Institution of Naval Architechts' årsmøde i London 1899 holdt han foredrag om Some steam trials of Danish ships. 1911–14 var han lærer ved officerskolen. Det er R.s fortjeneste at den tekniske undervisning på orlogsværftet og senere maskinistundervisningen førtes frem til en højt udviklet og tidssvarende standard. 1925 fratrådte R. sin stilling på grund af alder. 1909–32 var han handelsministeriets konsulent i maskinsager, 1918–32 medlem af bestyrelsen for Helsingør jernskibs- og maskinbyggeri og 1918–30 medlem af bestyrelsen for de forenede automobilfabrikker

Familie

Forældre: sognepræst, senere tit. professor H. V. R. (1821–91) og Hulda K. M. A. Arnkiel (1824–74). Gift 8.4.1882 i Kbh. (Matth.) med Anna Sophie Adelaide Mathilde Søderberg, født 4.11.1857 i Kbh. (Garn.), død 3.11.1945 i Hørsholm, d. af kaptajn, senere major Peter Henrik Joseph Theodor S. (1816–1903) og Kirstine Johanne Henrichsdatter Kidde (1821–97).

Udnævnelser

. – R. 1888. DM. 1898. K.2 1909.

Ikonografi

Afbildet på P. S. Krøyers mal. Industriens mænd, 1903–04 (Fr.borg). Elfenbensrelief. Foto.

Bibliografi

Niels Brock XVII, 1941, nr. 3 1–44. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig