Aagot Lading, Aagot Henny Lading, født Petersen, 5.7.1909-15.7.1963, rektor, kvindehistoriker. Født i Århus (Johannes), død på Skt. Lukas stiftelsen, Frbg., begravet på Bispebjerg kgd. Navneforandring 8.1.1917. Efter studentereksamen fra Rysensteen 1927 blev L. cand.mag. med historie og engelsk 1934. Allerede som student havde hun meldt sig ind i Dansk kvindesamfund, tog bl.a. del i dets ungdomsarbejde og var med i stiftelsen af ungdomskredsen i Kbh. 1933. Endnu før hun fik sin embedseksamen havde hun et beskedent bijob som medhjælper hos redaktøren af DKs blad Kvinden og Samfundet. Det førte til at hun 1936–43 blev ansat som redaktør, og det var ikke altid lige problemløst da der var en del modsætninger inden for organisationen, især i relation til dens ungdom som kritiseredes for sit frisind i seksuelle og socialpolitiske spørgsmål og især for sin klare afstandtagen fra nazismen. L. imødegik som redaktør kritikerne med klogskab. Hun fik da også overdraget den vigtige opgave at skrive fortsættelsen af organisationens historie hvoraf Gyrithe Lemche havde skildret de første 40 år. L. var den første kvinde som med videnskabelig baggrund skrev om dansk kvindesags historie. Hendes optagethed af kvindespørgsmål førte også til styrelsesposter i Danske kvinders nationalråd (1944–52) og i Folkevirke, Bodil Kochs bevægelse for at vække kvinderne til større samfundsbevidsthed. Her var hun medlem af forretningsudvalget fra 1946 til sin død, og hun blev også medredaktør af bladet I dag, senere omdøbt til Folkevirke. 1953–58 var hun kvindeforeningernes repræsentant i erhvervsvejledningsudvalget under økonomi- og arbejdsministeriet.

L.s faglige karriere blev præget af at hun fik sin eksamen i en tid med arbejdsløshed. Hun var 1935–45 lærer ved Triers faglærerkursus og 1940–42 desuden ved Den internationale højskole i Helsingør. Først 1943 lykkedes det hende at få stilling på et gymnasium, hendes egen gamle skole som hun allerede 1950 blev rektor for. Tillidshvervene inden for det pædagogiske område blev nu mange, således var hun fra 1956 medlem af bestyrelsen for Det pædagogiske selskab og formand 1958–60, af skoleradioens repræsentantskab fra 1958, af bestyrelsen for faglærereksamen 1960, og hendes stærke religiøsitet med forankring i Vartov-menigheden førte 1959 til medlemskab af direktionen for Pastoralseminariet. Folkeuniversitetets programudvalg var L. også med i. Hun havde interesser på mange områder og var usædvanlig belæst. Som person virkede L. yderst stilfærdig, næsten selvudslettende, men alligevel kunne hun optræde med stor myndighed og skabe respekt. – Foruden Dansk Kvindesamfunds Arbejde gennem 25 Aar omfatter hendes skriftlige arbejder den lille bog Kvindens Stilling i det danske Samfund, 1943 som blev udgivet af Det danske selskab under besættelsen som en af dets grundbøger og hun har ydet en række bidrag bl.a. om kvindespørgsmål til forskellige samleværker som fx Alverdens Viden om Naturen og Menneskelivet (Danmarks historie til 1660), Danmarks Kultur ved Aar 1940, Fortids Veje, Dansk Kvinde i Dag, hertil kommer mange tidsskriftartikler, kronikker, m.v. Desuden har hun oversat bøger og artikler fra svensk og engelsk.

Familie

Forældre: værkfører August Frederik Frants Petersen (1876–1950; navneforandring til L. 1917) og Hilda Kristine Andersen (1874–1957). Ugift.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

J. Brøgger-Jensen i Gymnasieskolen, 1963 764–66.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig