Adolph Arendrup, Søren Adolph Arendrup, 12.7.1834-16.11.1875, officer. Født i Frederikshavn, død ved Gundet i Eritrea, begravet sst. A. gik ud af Sorø akademi før artium og blev 1855 elev på den militære højskole, dimitteredes 1859 som sekondløjtnant af artilleriet med anciennitet fra 1857. Han blev premierløjtnant ved 1. artilleriregiment 1863 og s.å. udsendt som kontrolofficer til kanonstøberiet i Finspång, fra hvilken stilling han kun i korte perioder gjorde tjeneste ved sin afdeling. I Finspång fandt han den selvstændige stilling under personligt ansvar der udviklede hans personlighed og viste hans dygtighed og samvittighedsfuldhed så han snart regnedes for vort artilleris første sagkyndige hvad kanonstøbning angik. De af ham offentliggjorte afhandlinger vidner om hans tekniske duelighed. Han kontrollerede vort første virkelig tidssvarende panserbrydende skyts, de elleve tommers kanoner. – Da hans hustru døde af tb blev han under hensyn til smittefaren tilrådet et ophold i Egypten. Under den sidste af hans to rejser dertil fik han gennem Stone Pascha, en fhv. amerikansk officer der var chef for den ægyptiske generalstab, tilbud fra khediven, Ismail Pasha, om ansættelse i hæren. Khediven arbejdede på at reformere hærvæsenet og ansatte A. som oberstløjtnant i generalstaben, navnlig som rådgivende i organisations- og tekniske spørgsmål. Nov. 1874 fik han sin afsked fra dansk krigstjeneste og blev kort efter adjudant hos khediven. Sommeren 1875 fik han – skønt mere tekniker end taktiker – det hverv at lede en ekspedition mod abessinierne der gjorde indfald over sydgrænsen. Felttoget begyndte heldigt men 16.11.1875 blev ekspeditionen overfaldet ved Gundet (nu i Eritrea); A. selv nedhuggedes med 1200 af sine folk efter tolv timers heltemodig modstand. - Broderen, Henrik Christian Arendrup (1837–1913) blev ingeniørofficer og en tid chef for sømineafdelingen. 1881–93 var han guvernør i Vestindien.

Familie

Forældre: garnisonskirurg, senere stiftsfysikus over Fyns stift og justitsråd Christian Rasmus A. (1803–71) og Nanna Marie Henne (1811–99). Gift 1. gang 15.11.1860 i Kbh. (Garn.) med Louise Camilla Mourier, født 25.11.1835 i Tranquebar, død 13.2.1868 i Kbh. (Holmens), d. af viceadmiral, ordensmarskal Konrad Emil M. (1795–1865) og Constance M. Minister (1808–65). Gift 2. gang 28.8.1873 i Fontainebleau med Edith Mary Courtauld, født 1.9.1846 i Bocking, Essex, død ca. 1934 i London, d. af fabrikejer John Minton C. (1807–77) og Sarah Bromley (1814–55). - Bror til Albert A.

Udnævnelser

R. 1871.

Ikonografi

Tegn. Litografi, 1871, efter foto. Flere træsnit, 1875–76. Foto.

Bibliografi

III. tid. 5.12.1875.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig