Albert Abel, 25.7.1878-26.3.1961, købmand, konsul. Født i Ålborg (Vor Frue), død i Ålborg, urne sst. (Ålb. almenkgd.). Som 15-årig blev A. ansat hos faderen der handlede med kul og salt. 1895 kom han til Newcastle for at lære kulhandel for to år senere at vende tilbage til Ålborg. Efter endnu et uddannelsesår i et skibsmæglerfirma i Hamborg, 1898, og endt militærtjeneste indtrådte han i faderens firma som han i 1907 overtog som eneindehaver. A. kom snart ind i branche- og organisationsarbejde. Fra 1917 var han i bestyrelsen for Danske kulimportørers Association, en post han imidlertid forlod i utilfredshed 1936 idet han fandt at foreningen i stigende grad var dikteret af københavnerinteresser. Han blev i stedet medstifter af foreningen Unionen af danske Provinskulimportører. A. fik tillige sæde i Saltimportørernes brancheforening og blev medlem af Sø- og handelsretten i Aalborg. 1918 blev han indvalgt i bestyrelsen for Handelsstandsforeningen hvis formand han var 1930–41. Han indtrådte siden i Provinshandelskammerets bestyrelse, blev medlem af Den Jyske Handelsstands Centralorganisations bestyrelse (1930–41) og kom desuden ind i Det internationale Handelskammer. I en årrække (1929–39) var han tillige vicekonsul for Tjekkoslovakiet for de nordjyske amter.

Størst vægt synes A. at have lagt på sin formandspost i Aalborg Handelsstandsforening. I denne stilling blev han stadig mere opmærksom på provinsens tilsidesættelse i forhold til København, og i 1933 kom han nærmest ubevidst til at indlede en kampagne for provinsens interesser. Bevægelsen fik siden navnet Provinsen og Hovedstaden der af modstandere blev forvansket til Provinsen contra hovedstaden. A.s navn er særlig knyttet til denne bevægelse. Starten fandt sted gennem et avisinterview 1933 i anledning af åbningen af den store nordjyske udstilling i Ålborg. Interviewet medførte siden en uddybning af synspunkterne gennem foredrag og presseinterviews. Udviklingen nåede en foreløbig kulmination 19.4.1934 da der på et møde i Silkeborg blev nedsat et udvalg der skulle organisere det videre arbejde. Der var mødt repræsentanter for det meste af Jylland, i alt 50–60, der repræsenterede flere erhverv og kulturelle interesser samt administration og trafikvæsen. Interessen for sagen viste sig ved at flere jyske borgmestre var mødt op, men snart forlod de socialdemokratiske repræsentanter bevægelsen, og med udgangen af 1936 mistede den sin organisatoriske kraft for i stadig stærkere grad at blive identificeret med personen A. Kritikken havde allerede da samlet sig om en række konkrete sager. Der var utilfredshed med koncentrationen i hovedstaden der blot reducerede provinsens erhvervsliv til filialer, og da skatten fulgte hovedkontoret blev det økonomiske grundlag i provinsen formindsket, mens de sociale byrder fortsat skulle udredes lokalt. Også på det kulturelle, det undervisningsmæssige samt det trafikale område påviste bevægelsen at provinsen blev forfordelt. Det var således klart for A. at København "sugede kraften fra provinsbyerne". 9. april 1940 satte en foreløbig bom for bevægelsen. A. begyndte samtidig at afvikle de fleste af sine offentlige hverv. Efter krigen kom der aldrig igen kraft i bevægelsen, men A. tog fortsat aktivt del i tidens aktuelle spørgsmål, særlig vedrørende Ålborg by og dens udvikling. R. 1931.

Familie

Forældre: grosserer Hans Andreas A. (1845–1909) og Fanny Polly Juliette Bentine Zimmermann (1853–1915). Gift 26.5.1903 i Ålborg (Budolfi) med Antonie Gezette Holm, født 6.12.1882 i Ålborg (Budolfi), død 17.12.1960 sst., d. af ejer af "Rørdal", tysk konsul, senere admin. dir. for Aalborg Portland cementfabrik, etatsråd Hans Susannes H. (1838–1903) og Henriette Marie Cathrine Lassen (1842–1934).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

A. A.: Spredte erindringer fra mit liv, 1943 (med stamtavle). – Hendrik Stein og Otto Krag: Den jyske handelsstands centralorganisation, 1933. Ålborg købmænd gennem 500 år ved Carl Klitgaard, 1931. Arbejdsgiveren, 1938 267. Børsen 18.7.1943; 28.3.1968. Aage Heinberg: Danske erhvervsmænd II, 1933 15–17. – Privatarkiv i erhvervsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig