Albert Gyldensparre, Albert Schumacher Gyldensparre, 29.1.1642-28.6.1696, administrativ embedsmand. Født i Kbh, død sst., begravet sst. (Nic. k.). G. oplærtes først ved vinhandelen i sin fars forretning men blev senere, efter sin forlovelse 1670 med Anna Margrethe Iserberg der var i huset hos sin morbror admiralitetsråd Povl Klingenberg, mønsterskriver ved Bremerholm, Tøjhuset, Proviantgården og bryggeriet. 1672 blev G. generalpostmester i Norge, men varetog kun i kort tid denne stilling. 1673 blev han kommissarius ved søetaten og medlem af den store marinekommission, 1674 admiralitetsråd og præsident i underadmiralitetsretten. S.å. optoges han i den danske adelsstand med navnet G., ligesom hans hustru kort efter fik tildelt våbenbrev. 1675 blev han generalkrigskommissarius. Forholdet til broderen synes ikke at have været særlig varmt, dog tog G. efter broderens fald en tid dennes moderløse datter i sit hus og tog også en bevæget afsked med ham selv da han i sin egen vogn kørte ham fra citadellet til det skib der skulle føre ham til Munkholm. Griffenfelds fald kom ikke til at berøre G.s stilling. I de følgende krigsår var G. sammen med Niels Juel (1629-97) og Markor Rodsteen de egentlige ledere af admiralitetet. 1679 blev han tillige medlem af direktionen for det københavnske vandvæsen, 1680 medlem af kommercekollegiet og meddirektør i Vestindisk Kompagni. 1683 fik han ordre til sammen med flere andre at overtage administrationen af Børnehuset på Christianshavn. Ligeledes var han i 1690erne medlem af en række kommissioner. Han var således en meget brugt og også meget dygtig embedsmand. Når dommen over ham senere alligevel er blevet noget nedsættende skyldes det utvivlsomt de ondsindede fortællinger som smædeskriveren Jacob Worm i sin "Gyldene Vintappersvend" og andetsteds satte i omløb om sin tidligere ven. Slægten G. uddøde i mandslinjen med G.s eneste søn 1702. – Etatsråd 1680. Virkelig etatsråd 1684.

Familie

Forældre: rhinskvinhandler og vinstueejer Joachim Schumacher (1604-50) og Maria Motzfeld (1613-93). Gift 2.3.1671 i Kbh. med Anna Margrethe Iserberg, født 15.6.1650 i Kbh., død 24.5.1696 sst., d. af købmand Herman I. (død 1659) og Elisabeth Klingenberg (død 1669, gift 2. gang 1661 med købmand, senere viceguvernør på Dansborg i Tranquebar Henrik Eggert, død 1674). – Bror til Peder Schumacher Griffenfeld.

Bibliografi

Danske saml.2.r.I, 1871-72 33f 100. Sst. 2.r.V, 1876-77 146 156 179 320 (Svenske relationer 1679-99). Pers. hist. t.2.r.IV, 1889 37. Danske mag.8.r.III, 1967-70 1-43. -Danm.s adels årbog XXXIX, 1922 474. Mich. Henrichsen [Tistorph]: Liig-prædikener IV, 1705 460-65. Fr. Olsen: Det danske postvæsen indtil 1711, 1889 121 126f. A. D. Jørgensen: Peter Schumacher Griffenfeld II, 1894 430 452. Erik Sønderholm: Jacob Worm, 1971 = J. Worms skrifter III 111 113ff 16 254f 273.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig