Anders Pedersen Perlestikker

Artikelstart

Anders Pedersen Perlestikker, 24.11.1586-15.10.1629, præst. Født i Svendborg, død i Nakskov. P., der kun undtagelsesvis brugte faderens professionsnavn men kaldte sig Mavorm, blev først student 1613 da han samtidig med sin skolegang i Svendborg og Odense var degn i forskellige kald på Fyn og Tåsinge (1602-12). Kort før han dimitteredes fra Odense var han blevet hører her og fortsatte dermed efter en vinters studieophold i Kbh. 1616 tog han baccalaureusgraden, blev n.å. residerende kapellan og rektor i Nakskov og 1618 sognepræst sst. P.s fortjeneste er et 1250 sider stort foliohåndskrift, Perleslikkerbogen. Den rummer fortegnelse over de embedsforretninger han har udført 1618-27, en slags privat kirkebog over døbte, viede, skriftebørn, begravede osv.; hertil kommer tiendelister, regnskaber, optegnelser om P. selv og om lokale begivenheder til dels (for 1572-80) afskrevet efter en formand i embedet, provst Jost Poulsen. P.s bog, der er ført med stor pertentlighed, meddeler en mængde værdifulde personal- og lokalhistoriske oplysninger.

Familie

Forældre: perlestikker Peder Andersen (død 1604) og Dorthe Hansdatter Worm (død 1613). Gift 20.9.1618 i Nakskov med Johanne Andersdatter (gift 2. gang med borgmester i Nakskov Hans Boesen, død 1635, gift 3. gang med Niels Jensen i Tjennemarke).

Bibliografi

A. P. P.: Perlestikkerbogen, ved Hans Knudsen og Alb. Fabritius, 1954. – P. H. Boye i Hist. t. 2.r.V, 1854 125-98. Rosk. katedralskoles progr. 1866 3. C. C. Haugner: Nakskov købstads hist. I-III, 1934-36 (2. udg. I-II, 1944-45). Olaf Carlsen i Lolland-Falsters hist. samf.s årbog XXVI, 1938 28 30.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig