Anders Povlsen Dal, Anders Kristian Povlsen Dal, 31.5.1826-1.8.1899, højskoleforstander. Født i Øster Mølle, Fabjerg sg. ved Lemvig, død i Jørsby, begravet på frimenighedens kgd. i Øster Jølby, Mors. P.D. tog 1846 lærereksamen fra Snedsted seminarium hvis grundtvigske forstander Ludv. Chr. Müller påvirkede ham stærkt. 1846 blev han huslærer på Rydbjerg herregård ved Ringkøbing og stiftede bekendtskab med Christen Kold der var huslærer i Holmsland præstegård. De var begge deltagere i en kreds af grundtvigske præster der ivrigt diskuterede kirke- og skolespørgsmål. Den nationale vækkelse i 1848 fik de to venner til at melde sig frivilligt til krigen mod slesvig-holstenerne. De deltog ½år i krigen uden at komme med i noget slag, men oplevelsen fik grundlæggende betydning for begges skolevirksomhed. 1848-51 var P.D. andenlærer i Hals. 1851 blev han lærer ved Kolds højskole i Ryslinge, og han fulgte siden hen med Kold til Dalby og Dalum. I de 12 år P.D. underviste på Kolds skoler bidrog han til undervisningen med stor faglig viden, især i naturfag som han videreuddannede sig i på de monradske kurser i Kbh. 1858-60. Desuden startede han flere friskoler på Fyn, bl.a. i Trunderup og Tarup. 1864 oprettede han højskole på en gård i Galtrup på Mors hvor også en friskole holdt til de første år. Skolerne fortsatte den kristelige og folkelige vækkelse der havde præget egnen siden Kold i 1830erne virkede på øen som leder af gudelige forsamlinger og lærer for børn.

1866 stod P.D. i spidsen for en adresse for genindførelse af junigrundloven, og han var i de sidste år af 1860erne medlem af bestyrelsen for skytteforeningen. På skolen holdtes valgmøder for partiet venstre. I 1873 talte han på et socialistmøde og udtalte at han ville gå med socialisterne hvis de ville undlade at støtte Internationale. På grund af sin politiske virksomhed fik hans skole i flere år i 1870erne frataget sit statstilskud med den begrundelse at indlæringen af positive kundskaber var for ringe. 1871 var P.D. medvirkende ved dannelsen af valgmenigheden i Galtrup og 1876 ved oprettelsen af forsamlingshus samme sted. 1879 udvidede han sin skole med en fortsættelsesskole for drenge der 1882 fik egen bygning. Da valgmenigheden 1883 omdannedes til frimenighed støttede P.D. imidlertid ikke dette, og derved kom han i modsætning til de kredse der stod bag hans skoler. Elevtallet dalede stærkt, og 1885 måtte han sælge skolen og rejste derpå med sin familie til Amerika. Han underviste på Elk Horn Højskole i Iowa et stykke tid og flyttede derefter til Omaha hvor han startede en mælkeforretning. Han blev efterhånden i stand til at afbetale sin gæld hjemme, som han havde pådraget sig i forbindelse med skole-salget, og vendte i 1892 tilbage til Mors hvor han overtog en gård i Jørsby som venner købte til ham. Fra 1895 modtog han årlig 200 kr. i personlig understøttelse fra kultusministeriet. Som deltager i den første generations arbejde for at oprette frie børne- og ungdomsskoler fik P.D. betydning ved sin nære tilknytning til de kredse der ønskede disse skoler oprettet. Hans evne til at omgås eleverne, hans vækkende foredrag og faglige dygtighed giver ham sammen med hans evner som taler i folkelige kredse især i årene på Mors en solid placering som pioner i det folkelige oplysningsarbejde.

Familie

Forældre: møller, senere gårdejer i Heltborg Povl Kristian Andersen Dal (1789-1853) og Gertrud Marie Nielsdatter (1803-85). Gift 22.10.1865 i Øster Velling med Mathilde Nathalie Bøggild, født 10.4.1844 i Hersom, død 9.1.1929 i Tøving, d. af sognepræst Daniel B. (1799-1885) og Anne Magdalene Jacobsen (1813-89).

Ikonografi

Foto. – Mindesten ved frimenighedskirken i Øster Jølby.

Bibliografi

Brevveksl. med F. Linderberg i Tidens strøm VI, 1889– 90 126-28. Breve i Hist. årbog for Mors III, 1921 97-108. Højskolens ungdomstid i breve, ved Roar Skovmand II, 1960. – Fr. Nygård: Kristen Kold I, 1895 168-98; II, s.å. 92-113 o.fl. st. Morten Eskesen i Højskolebl. XXI, 1896 673-78. Georg Himmelstrup sst. 1899 1031-34. Fernando Linderberg m.fl. sst. 1900 1065-72 1111-18 1153-58 1221-24 1295-98 1357f 1385-92 1411-20 1477-80. Marinus Høgsberg sst. 1905 553-60 595-602. Henrik Fog sst. 1914 929-36 1009-16. Aug. F. Schmidt sst. 1929 183-86. P. Bukh i Fra Vallekilde højskole XIII, 1906 29-42. N. P. Jespersen i Bavnen X-XI, 1913-14. Jakob Lykke: A. K. P. D. og Galtrup højskole 1864-1914, 1914. Friskolefolk, udg. Anders Uhrskov II, 1931. Roar Skovmand: Folkehøjskolen i Danm. 1844-92, 1944. Friskolen gennem 100 år, ved A. Ankerstrøm II, 1947 24-27. Andreas Austlid: Christen Kold, 3. udg. 1951 (heri breve). Johs. Pedersen: Fra friskolens og bondehøjskolens første tid, 1961 = Kirkehist. studier 2.r.XI. – Erindr. og breve i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig