Andr. Fred. Høst, Andreas Frederik Høst, 20.3.1811-8.4.1897, boghandler. Andr. Fred. Høst stammede fra en litterært interesseret slægt der talte flere forfattere. Efter en omhyggelig opdragelse (familieforhold hindrede at han som påtænkt kom til at studere) blev han i slutningen af 1826 sat i lære hos boghandleren Chr. Steen, Danmarks første egentlige børnebogsforlægger. Her oversatte og bearbejdede Andr. Fred. Høst talrige udgivelser, navnlig børnebøger, ligesom han forestod et par hæfteserier, hvortil han bidrog med egne småfortællinger og digte.

Efter ni års ansættelse hos Steen begyndte Andr. Fred. Høst 15.4.1836 sin egen boghandel og gjorde sig ved sin dygtighed og gode uddannelse straks gældende; allerede tre fjerdingår efter sin etablering var han januar 1837 blandt de ni stiftere af Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn, i dag Den danske forlæggerforening. – Som sortimentsboghandler indlagde Andr. Fred. Høst sig varig fortjeneste ved som den første at knytte direkte forbindelse med franske forlag og derved spare den hidtil fulgte omvej ad Leipzig. Specialet blev til stor gavn for hans boglade, og som dépositaire général (forhandler med returret) du Cercle de la Librairie i Paris kunne han opretholde et betydeligt lager af fransk litteratur, hvoraf han ikke blot forsynede privatkunder men også andre boghandlere, blandt dem flere i Norge og Sverige. Til bogladen knyttede Andr. Fred. Høst efter tidens skik med det samme forlag, og på dette felt slog han for alvor sit navn fast, da han 1844 for en sum af 7000 rdl. afkøbte Adam Oehlenschläger, der var træt af at være sin egen forlægger, forlagsretten til hans samlede produktion for en periode på ti år. Udsendelsen af en godtkøbsudgave af digterkongens værker iscenesatte Andr. Fred. Høst med en hidtil uset reklame, hvad der selvfølgelig ikke behagede alle. En nærgående karikaturtegning var han klog nok til at tage i sin tjeneste, så den blot kom til at understrege successen. Inden kontraktforholdets udløb sørgede Andr. Fred. Høst for at have så rigeligt lager, at han endnu 20–30 år senere kunne påføre udgaverne fra det særlige Oehlenschläger-selskab, stiftet 1857, en generende konkurrence.

En anden af tidens stormænd, hvis navn kastede glans over forlaget, var H.C. Ørsted, ligesom Andr. Fred. Høst en tid var forlægger for den på dette område vanskelige Meïr Goldschmidt. Forlagets øvrige forfattere, bortset fra nogle klassikere, er i vor tid praktisk taget alle glemte. En 1843–53 udgivet Dansk Bibliographie blev til Andr. Fred. Høsts store fortrydelse slået ud af den oprindelig hos Gyldendal udkommende Dansk Bogfortegnelse, påbegyndt 1851. For Videnskabernes selskab var Andr. Fred. Høst hovedkommissær. 1842 blev han anden, 1855 første universitetsboghandler. 1873 blev sønnen Christian Høst medejer af firmaet, 1882 eneejer, og efter den tid deltog Andr. Fred. Høst blot i ledelsen under sønnens fravær eller ved andre særlige lejligheder. Efter at Fr. Algreen-Ussings forsøg på at skabe et Dansk biografisk leksikon var strandet søgte Andr. Fred. Høst fra 1874 at realisere planen, men måtte 1876 opgive, sandsynligvis fordi han ikke kunne samle en medarbejderkreds.

I boghandelens organisationsliv kom Andr. Fred. Høst til at udføre et betydningsfuldt arbejde. Han var Boghandlerforeningens første sekretær, og i 30 år 1855–67 og 1870–87, var han dens myndige og nidkære formand. Gennem sin indsats bidrog han væsentligt til at gøre foreningen til en institution. Derimod var han ikke særlig nyskabende; vigtige reformer som oprettelsen af et afregningsudvalg 1859 og overgangen til kvalificeret stemmeafgivning 1883 skyldtes ikke hans initiativ. Visse træk tyder på stridbarhed, fx hans udtræden af foreningen mellem 1850 og 1855. – Af skikkelse var han lille og spinkel, men han førte sig med værdighed, forenet med et gammeldags affabelt væsen, og han ikke blot elskede det men forstod også at repræsentere. Højdepunkter i så henseende var de to nordiske boghandlermøder i Kbh. 1856 og 1884 samt Boghandlerforeningens 50-års jubilæum 1887. Der blev railleret over hans talelyst. For De danske boghandleres hjælpekasse var han direktør fra stiftelsen 1856 til sin død. Da han 1881 fyldte 70, udnævnte Boghandlerforeningen ham til æresmedlem. Han var højtstående frimurer. – Kancelliråd 1852. Justitsråd 1879. Etatsråd 1890

Familie

Andr. Fred. Høst blev født i Kbh. (Frue), død sst., begravet sst. (Garn.). Forældre: forfatter, underrets-, senere overretsprokurator Johannes Nicolai Høst (1780–1854) og Marie Christine Bruun (1788–1862). Gift 8.10.1839 på Frbg. med Sidse Hansine Muusfeldt, født 24.3.1821 på Frbg., død 15.10.1850 sst. (Garn.), d. af cand.jur., løjtnant, gæstgiver Peter Christian Muusfeldt (1788–1827) og Ane Marie Sommersted (1791–1846, gift 2. gang 1829 med læge Frederik Christian Haugsted, 1804–66, gift 2. gang 1852 med Julie Susanne Plenge, 1824–55). – Far til Christian Høst.

Udnævnelser

R. 1860.

Ikonografi

Afbildet på satirisk litografi af R. C. Rasmussen, 1853. Mal. af J. Holm, 1854, litograferet 1857. Mal. af D. Monies, 1867. Litografi 1869. Træsnit 1876. Litografi af Jul. Rosenbaum, 1882. Mal. af Otto Bache, 1882, og af Carl Bloch (frimurerlogen, Kbh.). Tegn. tilskrevet Boulanger, efter foto (Høsts forlag). Foto.

Bibliografi

[E. L. Thaarup:] Mærkelig literær fremfærd indanket for moralitetens domstol, 1855. C. Nyrop: Bidrag til den da. boghandels hist. II, 1870. Nord. boghandlertid. 14.4.1886. Otto B. Wroblewski sst. 20.3.1891 og 9.4.1897. Charles J. Formann i Dansk boghandlertid. 28.10.1932. Michael H. Jensen sst. 8.4.1936. O. H. Delbanco: Festskr. i anledn. af boghandlerforen.s halvhundredårsdag, 1887. A. Dolleris: Danm.s boghandlere, 1893 81–83; sst. 1906 157. Otto B. Wroblewski: Om boghandelen i Danm. i det 19. årh., 1901. J. L. Lybecker: Erindringer fra mine læreår, 1918. A. F. H. & søn 1836–1926, 1926. Peter Christiansen: Hundrede år mellem bøger, 1936. Svensk bokhandelstidn., Sth. 18.4.1936. The publishers' circular, London s.d. Arthur G. Hasso: Den danske boghandlerforen.s hist., 1937. Aleks. Frøland: Bøger, bogsalg, boghandlere omkr. 1875, 1969. Samme: Dansk boghandels hist., 1974.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig