Andreas Aagesen, 5.8.1826-26.10.1879, jurist. Født i Kbh. (Helligg.), død sst. (Trin.), begravet sst. (Ass.). Aa. blev student 1843 (Borgerdydskolen). 1849 blev han juridisk kandidat, men forinden havde han som frivillig deltaget i krigen i Slesvig. Efter afsluttet eksamen fik han ansættelse i justitsministeriet for efter en rejse til Frankrig og England 1855 at overtage stillingen som lektor i romerret efter C. C. Hall ved universitetet. 1856 udnævntes han til professor. Aa.s indsats for retsvidenskab faldt inden for fagene tingsret og romerret. Hans to mest omfattende værker Indledning til den danske Formueret, 1881 og Forelæsninger over den romerske Privatret I–II, 1882 blev først udgivet efter hans død. Selv nåede han kun at udgive mindre afhandlinger, men de betegnede en nydannelse ved fremfor den mere dogmatiske og systematiske beskrivelse af et retsområde især at koncentrere sig om analysen af de formueretlige grundbegreber, således bl.a. af ejendomsretten, læren om overdragelse og succession i rettigheder. Det gælder således hans afhandlinger i universitetets festskrifter 1866, Bidrag til Læren om Overdragelse af Eiendomsret og andre tinglige Rettigheder, 1871-72 Bemærkninger om Rettigheder over Ting. 1. Række: Om Retsbeskyttelsens forskjellige Udstrækning og Fortsatte Bemærkninger om Rettigheder over Ting, navnlig om Ejendomsrettens Begreb, samt 1879 Om Singulærsukcession i Formuerettigheder inter vivos, med særligt Hensyn til dansk Ret. Aa. var vel påvirket af samtidige strømninger i udenlandsk, særlig tysk retsvidenskab der i disse år havde en tendens i retning af at lægge en undertiden meget betydelig vægt på begrebskonstruktionen, men samtidig understregede Aa. dog sin afhængighed af A. S. Ørsteds mere praktisk betonede forfatterskab hvor han havde sit fundament. Aa. kritiserede da også flere af de tyske konstruktioner. Aa. var selv inspireret af sin kollega og samtidige C. Goos, og dennes principper om bl.a. hensyntagen til samfundets tarv ved retsreglernes udformning og om respekten for tro og love i kontraktsretten hyldedes også af Aa. For en senere generation af videnskabeligt arbejdende jurister blev Aa.s forelæsninger og hans understregning af betydningen af at de juridiske begrebers indhold var analyseret og klart en vigtig inspirationskilde og gav fx Julius Lassen og Ernst Møller lyst til at fortsætte ad videnskabens vej.

Aa. deltog aktivt i universitetsadministrationen og var 1871-72 universitetets rektor. Han deltog i arbejdet med udarbejdelse af ny sø- og handelslovgivning, der dog kun førte til sparsomme resultater, og var medlem, fra 1877 formand for Nationalbankens repræsentantskab. I 1879 blev han indvalgt som medlem af landstinget men døde kort efter. – Ekstraordinær assessor i højesteret 1861. Dr.juris.h.c. i Uppsala 1877. – Sønnen Viggo Aagesen, født 16.9.1864, død 10.5.1933, blev student 1881, cand.jur. 1886 og fra 1891 ansat i ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet. Aa. gjorde en betydelig indsats efter genforeningen med tilrettelæggelsen af den sønderjyske skoleordning. Han var 1897-1910 sekretær hos kultusministeren. 1915-32 var han medlem af Diakonissestiftelsens bestyrelse og fra 1921 af direktionen for Det Classenske fideikommis.

Familie

Forældre: nationalbankdirektør Nicolai Aa. (1783-1861) og Julie Augusta Drewsen (1799-1847). Gift 28.11.1862 i Førslev med Thora Al vilde de Neergaard, født 15.8.1844 i Førslev, død 16.5.1906 på Frbg., d. af godsejer, etatsråd Peter Johansen de N. (1803-72) og Betzy Isidore Østergaard (1813-96).

Udnævnelser

R. 1910. DM. 1912. K.2 1920. K.1 1928. – R. 1867. DM. 1874. K.2 1879.

Ikonografi

Afbildet på tegn. af Carlo Dalgas, 1847, tegn. derefter af K. Aspelin. Mal. af Niels Simonsen, 1848. Mal. af H. Chr. Jensen og af H. Olrik. Træsnit af bl.a. H. P. Hansen, 1879. Mal. af Nicoline Tuxen, 1909, efter foto (Kbh.s univ.). Foto.

Bibliografi

C. Goos i Dagbl. 28.10.1879 og i III.tid. 2.ll.s.å. G. Schepelern: In memoriam. En saml. ligtaler, 1898 15-23. Niels Lassen: Erindr. I, 1918 220-23. Fr. Dahl i Nationaltid. aften 4.8.1926. Samme i Festskr. i anledn. af 200års dagen for indførelsen af jur.eksamen ved Kbh.s univ., red. E. Reitzel-Nielsen og C. Popp-Madsen, 1936 200-02. – Papirer i Kgl.bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig