Andreas August Pretorius, Andreas Augustus Pretorius, 28.2.1683-24.3.1762, greve, officer. Født vistnok i Holsten, død på sit gods ved Breda. P. blev 1698 fænrik og deltog 1702-09 i krigen i Flandern o.fl.st., blev 1703 sekondløjtnant, 1707 kaptajnløjtnant, 1709 kaptajn, ansattes n.å. i garden til fods, deltog i krigen i Nordtyskland, såredes ved Gadebusch, blev 1715 major, 1717 oberst og chef for et norsk regiment hvormed han deltog i krigen i Norge. 1720 fik han et dansk geworbent regiment, blev 1731 brigadér, s.å. generalmajor og generalinspektør for infanteriet i hertugdømmerne, 1738 kommandør for garden til fods, n.å. generalløjtnant. Uden at fratræde sine militære stillinger var han 1733-36 og 1740-41 gesandt i Berlin. – Han var en af de betydeligste blandt de meget krigserfarne generaler Christian VI havde arvet efter faderen, og havde særlig under felttoget i Norge 1718 vist et klart omdømme og klog vurdering af de strategiske forhold. Senere var han blandt dem der i fredstid virkede for opretholdelsen af en solid, krigsdygtig hær, baseret på frivillig hvervning af danske karle ved en rimelig begrænsning af de stramme landmilitsordninger (dvs. stavnsbåndet). 1740, efter Poul Vendelbo Løvenørns død, indsendte han til kongen en meget udførlig indstilling herom og om tidssvarende behandling af den menige soldat. 1742 gik han efter opfordring og med kongens tilladelse i hollandsk tjeneste hvor han blev medlem af det høje krigsråd og efter freden i Aachen guvernør i Bergen op Zoom, senere i Sluis. Han havde været en af Løvenørns nærmeste venner og omgangsfæller, vedligeholdt årene igennem korrespondance med over-krigssekretærerne og anerkendte stadig forpligtelsen til på sin "fødte landsherres" bud at vende tilbage til dansk tjeneste. 1748 var han blevet optaget i den danske grevestand.

Familie

Forældre: dansk kaptajn, senere oberstløjtnant Georg Wilhelm P. (død 1702) og Svane v. Scholten. Gift 1. gang 24.11.1713 i Fredericia med komtesse Wilhelmine Frederikke Wedell, født 6.2.1697, død 19.2.1722, begr. i Husby, Fyn, d. af lensgreve Wilhelm Frederik W. (-Wedellsborg) (1640-1706) og Hedevig Magdalene v. Danckwerth (1672-1735). Gift 2. gang vistnok med en hollandsk dame der overlevede ham.

Udnævnelser

Hv. R. 1736.

Ikonografi

Mal. (rådhuset i Bergen op Zoom).

Bibliografi

Danm.s adels årbog XXV, 1908 493; LIII, 1936 214. P. M. Stolpe: Dagspressen i Danm. IV, 1882 (fot. optr. 1977). Gerh. Brammer: Livgarden 1658-1908, 1908. Danske mag. 6.r.II, 1914-16 342 344 349. A. P. Tuxen: Poul Vendelbo Løvenørn, 1924. Bidrag til den store nord. krigs hist., udg. Generalstaben IX, 1932. O. v. Munthe af Morgenstierne: Feltmarskal Michael Numsen og hans tid, 1938.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig