Andreas Otterstrøm, Andreas Nicolai Otterstrøm, 16.6.1875-2.3.1938, havfiskeribiolog, pioner for folkedansen, højskoleforstander. Født i Hvilsted, Aarhus amt, død i Kbh., begravet på Frbg. (Solbjerg). O. blev student 1894 fra Horsens, tog skoleembedseksamen 1900 med naturhistorie og geografi som hovedfag og gennemgik 1900-01 statens etårige gymnastikkursus. Han førtes nu ind på studier og praktisk virksomhed vedrørende havfiskeri; var 1902-05 assistent ved Dansk biologisk station under C. G. Johs. Petersen, 1905-07 fiskerifoged på Bornholm, 1907-08 assistent ved hydrografisk laboratorium. Han skrev 1904-10 forskellige gode biologiske samlerarbejder vedrørende saltvandsfiskeri; særlig kan fremhæves Sildens Afhængighed af forskellige hydrografiske og meteorologiske Forhold i Store Bælt, 1910 der står i en vis forbindelse med hans arbejde blandt fiskerne. Imidlertid stod O.s og hans hustrus lyst til gennem højskolen at sprede kundskaber til fiskerbefolkningen. Han oprettede 1908 under beskedne forhold en fiskerhøjskole i Kerteminde og nedlagde her et så betydende arbejde, at han 1913 kunne flytte skolen til Snoghøj i egen bygning. 1924 måtte han dog opgive denne virksomhed og blev adjunkt først i Åbenrå (1924), senere i Sønderborg (1928), lektor 1934. En særlig fortjeneste har O. ved som den første at have skabt interesse for almuedansenes indsamling og genoplivelse i Danmark. Den svenske folkedanserforening Philochoros gav 1899 i Kbh. en opvisning der vakte hans begejstring for folkedansen; han fik dannet et dansehold der vel til at begynde med dansede svenske folkedanse, men meget hurtigt opdagede, at der også i Danmark blandt almuen med lethed kunne indsamles et stort og særdeles underholdende dansestof. O. stiftede derfor 13.4.1901 Foreningen til folkedansens fremme der indsamler og udgiver dansk folkedansestof; første beskrivelseshæfte og nodehæfte udkom allerede 1901. O. var indtil 1903 foreningens formand og fra 1903 dens æresmedlem. Folkedansebevælgelsen vandt i den første snes år mange tilhængere inden for akademiske kredse i by og på land, men O. glemte aldrig sin oprindelige idé om folkedansens praktiske nytte som opdragende led i hele den danske ungdoms fritidssyssel. Han stod derfor bag ved udgaven Tolv danske Folkedanse, 1920 der indeholder et lille udvalg af danse, bestemt til at læres af samtlige folkedansere i landet, således at alle fra nu skulle kunne danse sammen ved ungdomsstævner. Særlig betydning fik de dansekurser, mest beregnet for ungdomsledere, han 1919-37 forestod på Snoghøj, for derigennem spredtes interesse for folkedansene hurtigt blandt landboernes ungdomsforeninger og deres gymnastikforeninger. Folkedansen kom for anden gang på mode, således at en landsforening Danske folkedansere kunne stiftes 20. 10.1929, og O. hjalp til bl.a. ved at starte og redigere foreningens medlemsblad Hjemstavnsliv 1930-36. O. har forfattet Gamle Sønderjydske Danse, 1933 og (s.m. H. H. Hansen) Legestuen, 1934, en del lette smådanse som alle straks kan deltage i begge hæfter er udgivet af Foreningen til folkedansens fremme. – O. var en stilfærdig og vennesæl mand, idealistisk anlagt og med mange ideer, alligevel særdeles trofast mod de opgaver, han havde sat sig selv.

Familie

Forældre: sognepræst i Hvilsted, senere i Nordby, Samsø, og i Tyrsted og Uth ved Horsens Carl Erasmi O. (1839-96) og Sophie Catharina Flensborg (1838-1923). Gift 6.10.1905 på Frbg. (Imm.) med Eli Helweg,født 18.5.1884 i Roskilde, død 19.11.1961 i Gentofte, d. af havebrugsleder, senere forsøgsleder L. H. (1851-1920) og Astrid B. H. S. Skibsted (1850-1923). – Bror til C. V. O.

Udnævnelser

R. 1938.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Moders erindr., ved C. V. Otterstram, 1928 (slægten). Fra havet, udg. Fiskerhøjskolen Snoghøj, 1924 53. A. Thyregaard, C. V. Otterstrøm m.fl.: A. O., 1938 (særtryk af Hjemstavnsliv, s.å. nr. 2). Folkedansen i Danm., red. Ralph Holm og Klavs Vedel, 2. opl. 1947.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig