Andreas Reiersen, 5.11.1716-9.4.1785, præst. Født i Kbh. (Frue), død i Hillerød, begravet sst. R. blev student 1735 fra Frue skole i Kbh. og tog teologisk attestats 1738.1 sin studietid havde han en velynder i Hans Gram til hvis store bibliotek adgangen stod ham åben. Tydelige spor heraf bærer et par disputatser af antikvarisk og eksegetisk indhold, han udsendte i disse år, og som vidner både om interesse og talent for historiskfilologiske undersøgelser. 1742 blev R. sognepræst i Mov ved Ålborg, og mens han i henved en menneskealder sad i dette lille embede, fortsatte han ufortrødent sine studier der gav sig udtryk i et flittigt og i flere henseender fortjenstfuldt forfatterskab. 1750–57 udgav han i tre svære kvartbind en oversættelse efter den græske originaltekst af Josephus' Jødiske Historie. I indledningerne tager R. stærkt parti for Josephus; oversættelsen selv er udarbejdet med omhu og fremtræder i et klart og godt dansk (en ny udgave af Jødernes Krig med Romerne kom så sent som 1881). Af lignende karakter er også R.s rigt kommenterede oversættelser af Jobs bog og af Origenes' skrift mod Celsus der dog ikke blev trykt (nu i Det kgl. bibliotek, Thott, 4°, nr. 6 og 95–96). Derimod lykkedes det ham 1769 at få udgivet en oversættelse af J. L. Kohlers tyske fortsættelse (III–IV) af Ludvig Holbergs kirkehistorie, hvori han havde indarbejdet en del stof om den danske kirkes historie. 1769 kom også Pave Clementis XI Bulle Unigenilus med dens historiske Beskrivelse til vore Tider, et ikke meget dybtgående, men solidt historisk arbejde, typisk for tidens konfessionelt bestemte, antikatolske kirkehistorieskrivning. – S.å. blev R. sognepræst til Ringsted og Benløse og 1775 tillige provst i Ringsted herred. Da han blev knyttet til en af Sjællands anseligste kirker fik hans historiske sans ny næring, og han udgav 1779 Beskrivelse over St. Bendts Kirke i Ringsted der udmærker sig ved sin omhyggelige stofsamling. Da R. på grund af strid om fællesskabets ophævelse kom i et spændt forhold til sine menigheder, søgte han forflyttelse og blev 1778 slotspræst ved Fr.borg samt sognepræst i Hillerød og Herlev. Af sine biskopper, Broder Brorson og Ludvig Harboe, fik R. et meget godt lov som præst. At dømme efter et bind kunstløse rimerier: Nogle gudelige Tanker over Søn- og Helligdagenes Høymesse-Texter, 1758, har han hyldet en afgjort konservativ, noget pietistisk farvet kristendomsopfattelse. Er det rigtigt, at det er R. som 1781 har besørget den anonyme danske oversættelse af A. G. Spangenbergs Idea fidei fratrum, kunne det tyde på en vis hældning mod herrnhutismen.

Familie

Forældre: justitsråd, bogholder ved søetatens generalkrigs-kommissariat Jens R. (1670–1732) og' Cathrine Wienecken (1688–1737). Gift 4.9.1743 i Kbh. (Helligg.) med Christine Lunde, født 12.2.1722 i Roskilde, død 18.9.1791 i Kbh. (Holmens), d. af borgmester og stiftsskriver i Roskilde Niels Hansen L. (1680–1734, gift 2. gang 1724 med Johanne Bjørnsen, ca. 1703–60) og Maren Larsdatter Weile (1684–1722).

Bibliografi

Kirkehist. saml. 3.r.V, 1884–86 702. H. F. Rørdam sst. 4r.II, 1891–93 595.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig