Anna Cathrine Juel, Anna Cathrine Juel (Juul), 9.2.1738-24.11.1809, klubværtinde. Født i Hjardemål, død i Trondheim. Som præstedatter og præsteenke var J. ikke nogen almindelig værtshusholderske. Både i sin anden mands levetid og efter hans død drev hun (indtil 1774 i Læderstræde, derefter i Sværtegade) en café som fra 1770 blev tilholdssted for den kreds af norske digtere der 1772 stiftede Norske selskab, samtidig med at J. lejede dem en sal af sin egen lejlighed oven over cafeen i Sværtegade til separat klublokale. Hun blev et fast punkt i selskabets tilværelse og er ofte blevet besunget af dets medlemmer for hvem hun både var mor, søster og "for nogle iblandt os end meer". K. L. Rahbek der har kendt hende i hendes senere år, siger at hun "maaske mere end Alt bidrog til at holde Selskabets gode Aand stadigen over det", og kalder hende "Samfundets ærværdige Fostermoder, den hæderlige Madam J., denne forunderlige aldrende Kone, der blot ved sin almeenerkiændte ualmindelige Retsindighed og Indgodhed, uden udvortes eller Aands Fortrin, uden saakaldet Dannelse, var sønligen hyldet og tilbedet endog af de vildeste Galninge". 1792 tog Tobias Bernhoft hende med sig som husbestyrerinde da han havde fået præstekald i Måsøy i Finnmarken. Efter Bernhofts død 1802 træffes hun i Lenviken hos et andet medlem af selskabet, præsten Gunner Berg; sit sidste leveår tilbragte hun i Thomas Angells stiftelse i Trondheim. – J. hører til litteraturhistoriens navnkundige statister. En afskedssang fra hende til selskabet (1792) som er indført i dets versprotokol røber en litterær dannelse som hun næppe har været i besiddelse af, og er derfor sikkert skrevet af en anden i hendes navn.

Familie

Forældre: sognepræst i Hjardemål, senere provst og konsistorialassessor Thomas Caisen Praëm (1693–1763) og Anna Bagger (1700–63). Gift 1. gang 1758 med sognepræst i Nors og Tved Hans Christian Johansen Begtrup, født 4.5.1703 på Helgenæs, begr. 11.1.1759 i Nors (gift 1. gang 1730 med Birgitte Kirstine Jacobsdatter Ohnsorg, 1701–58), s. af sognepræst på Helgenæs Johan Lauritsen B. (1675–1719) og Kirsten Cathrine Jensdatter Lyngbye (1672–1731, gift 2. gang 1720 med sognepræst på Helgenæs Rasmus Hirtznach, 1687–1739, gift 2. gang med Marie Elisabeth Hutfeld, 1711–72, gift 2. gang 1740 med Iver Hanson til Lyngsbækgård, død 1763). Gift 2. gang 29.8.1766 i Kbh. (Frue) med vinhandler Niels J., født ca. 1720, begr. 25.1.1788 i Kbh.

Ikonografi

Tegn. af Paul Ipsen, 1789 (Norske selskab, Oslo). Silhouet, formentlig forestillende J. (Det kgl. no. vidensk. selskab). Afbildet på gruppebillede af Eilif Petersen, 1892 (Norske selskab).

Bibliografi

Madame J.s stambok, udg. W. P. Sommerfeldt, Oslo 1931. Norske selsk.s vers-protokol, udg. samme, Oslo 1935. – Fr. Gronvald i Pers. hist. t. 8.r.II, 1923 110 (om slægten). Johs. Caroc: Peder Nielsen Skrivers efterkommere. Slægten Begtrup, 1932 35. K. L. Rahbek: Erindr. I, 1824 388; IV, 1827 5f 137–39. Bering Lüsberg: Agent Holck, 1908 74–77 92. Sofie Aubert Lindbæk: Fra det norske selsk.s kreds, Kria. 1913. A. H. Winsnes: Det norske selsk., Kria. 1924 39–44 113 344f. L. B[obé] i Pers. hist. t. 9.r. IV, 1931 189f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig