Anton Meybusch, 1640erne-14.5.1702, medaljør. Født i Tyskland, død i KM., begravet sst. (Petri k.). M. kom som guldsmedesvend i 1660erne til Stockholm og fik arbejde hos hofjuveleren Valentin Toutin. 1669 blev han ansat som stempel-skærer ved Den kgl. mønt. Han udførte et par medaljer over Karl XIs regeringstiltrædelse 1672 og Eriksgatan 1673 og blev 1674 udnævnt til kgl. medaljegravør. Til uheld for M. fik den fhv. møntmester Abraham Cronström privilegium på medaljeprægning som han udnyttede ved den unge, dygtige svenskfødte Arvid Karlsteen. Det kom straks til bitter strid som varede ved til 1683 da M. måtte give tabt efter at have udført 16 officielle medaljer (over Karl XIs kroning 1675, sejre i den skånske krig, freden i Lund 1679, bryllup med Ulrika Eleonora og dronningens kroning 1680, Karl XIIs fødsel 1682, kongefamilien 1683 m.m.). M. efterkom en kaldelse fra Ludvig XIV og virkede 1684-87 som den franske konges medaljør i Paris hvor han udførte ca. 12 medaljer til kongens forherligelse. 1688 synes han at have arbejdet i England (medalje over Vilhelm III og dronning Marie), 1689 har han måske også været i Baden hvor han udførte et par medaljer for markgreven. Samme år var han tilbage i Stockholm hvor han atter udførte et par officielle medaljer; men han kunne ikke optage konkurrencen med Karlsteen og gik snart efter i Christian Vs tjeneste. Han kom til Kbh. i efteråret 1691 og fik fra 1.1.1692 en kvartårlig løn af 250 rdl. Trykningen af Holger Jacobæus' store katalog over det kgl. kunstkammer var just påbegyndt, og man ønskede her at kunne vise så mange fine medaljer som muligt. M. fik derfor mange medaljer at udføre, og enkelte angik endog meget ældre begivenheder (Lyneborgs frafald 1626, kronprinsparrets bryllup 1667, Frederik IIIs død 1670 og Christian Vs salving 1671). Samtidig skar han stempler til mønten der 1693 blev sat i bedre skik. Blandt M.s henved 40 danske medaljer kan nævnes medaljerne over ridderordenerne 1694, kongefamilien 1695, kronprinsparrets bryllup 1695. Frederik IVs og dronning Louises salving 1700 og prins Carl 1701. M. var ved sit ægteskab med Margaretha Römer blevet en velstående mand; han efterlod sig en betydelig formue der var anbragt i københavnske ejendomme og gik tabt ved hovedstadens brand 1728.

Familie

gift 1. gang 1675 i Stockholm med Margaretha Römer (gift l. gang med guldsmed Christopher Wolf (Wulff), død 1674). Gift 2. gang 1689 i Stockholm med Anna Catharina Warberg, begr. 5.5.1731 i Kbh. (Petri k.).

Ikonografi

Afbildet på stik som medalje 1685.

Bibliografi

Pers. hist. t. 2.r.IV, 1889 20; 8.r.V, 1926 20. Kgl. kammerregnskaber, udg. E. Marquard, 1918. - Fortegn, på sal. Antonii Meybuschs... efterl. skiønne rarieteter... Auktion 18.5.1705. Johann David Köhler: Hist. Münz-Belustigung IX, Nürnberg 1737 109. Bror Emil Hildebrand: Sveriges och svenska konungahusets minnes-penningar I, Sth. 1874. J. J. Guiffrey i Revue numismatique 3.ser.VII, Paris 1889 310-12. Oscar Levertin i Nord. t. för vetenskap, konst och industri, Sth. 1903 126-31. G. Galster: Danske og norske medailler og jetons, 1936 103-24. Stig Stenström: Arvid Karlsteen, Göteborg 1946 = Nord. numismatisk årsskr. 1945. Fr. Wielandt og J. Zeitz: Die Medaillen des Hauses Baden, Karlsruhe 1980.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig