Anton Nielsen

Artikelstart

Anton Nielsen, Anton Lauritz Nielsen, 5.5.1827-6.3.1897, forfatter. Som faderen fik Anton Nielsen sin uddannelse på Jonstrup seminarium hvorfra han dimitteredes 1848. Efter et års virksomhed som huslærer blev han 1850 soldat, dog uden at komme med i krigen. Samme år blev han kaldet til lærer i Roneshøj ved Slagelse; 1858 forflyttedes han til Munkebjergby hvor han gennem bekendtskab med Ernst Trier blev grebet af det grundtvigske åndsliv og højskolen. Vinteren 1865-66 deltog han i undervisningen på Vallekilde, og 1868 blev han forstander for den nylig af Mads Hansen oprettede højskole i Vester Skerninge på Fyn; 1882 flyttede han skolen til Ollerup. Hans urolige natur fik ham 1884 til at afhænde skolen og flytte til København, men heller ikke her kunne han slå sig til ro. Længslen efter skolen og landlivet drev ham allerede 1886 tilbage til Ollerup, og i flere år havde han nogle timer ved sin gamle skole. Efter en kort tids ophold i Svendborg flyttede han 1895 ind i et bolssted i Øster Skerninge hvor han opholdt sig til sin død.

Tidligt følte Nielsen digterisk trang, men i ungdomsårene blev det dog ikke til alvorligere forsøg. Efter at have offentliggjort nogle småting i ugeblade og almanakker udsendte han 1861 sin første bog Fra Landet. Billeder af Folkelivet i Sjælland. De følgende to år bragte to bind med samme titel. Og med disse tre bind bondelivsskildringer (samlet folkeudgave 1897) var Nielsens litterære navn fastslået. Den skarpe iagttagelsesevne, den sikre natursans og den "realistiske" gengivelse af bondens væsen og tale som kom til orde i disse friske og varmtfølte skildringer, betød en fornyelse, et gennembrud som ikke alene gjorde Nielsen til en af førerne inden for den såkaldte skolelærerlitteratur, men til en forløber for det realistiske gennembrud i 70erne.

En lang række bøger fortsætter denne første indsats, Tre Fortællinger, 1864, Nye Fortællinger, 1866, Bondeliv I-III, 1866-69, Strøgods, 1870, Livet paa Landet. 1871 og Fra først til sidst, 1883. Men iagttagelsernes friskhed viger af og til for Nielsens lyst til at moralisere, hvorfor hans senere bøger ikke kunstnerisk står mål med hans første. Særlig tendensprægede er de to småbøger Om Hans, der kom paa Høiskolen, 1867, og Om Karen, der kom paa Høiskolen, 1868. Stadig er Nielsens interesse for almuen levende; de sjællandske landsbyskildringer efterfølges af fynske (fx i Fattigmands Færd I–II, 1885-86) og da han efter 1873 at have modtaget det Anckerske legat får smag for rejser, er det også almuen i det fremmede der fængsler ham; Brydninger i Folkelivet, 1877 giver syditalienske folkelivsskildringer, og En Sommer i Amerika, 1891 giver gode billeder af livet blandt dansk-amerikanere. Mindre sikker er Nielsen når han træder uden for sit særlige område som i Udenfor Bondestanden, 1875. Til det omfattende forfatterskab hører endvidere en række kulturhistoriske skrifter, erindringer og mindebøger: Den danske Bonde, 1887, Landhaandværkerne før og nu, 1889, Gamle Nielsen (faderens selvbiografi), 1888, erindringsværkerne Landsbyliv i Trediverne, 1893, Seminarieliv i Fyrrerne, 1894, Højskoleliv i Tredseme og senere Aar, 1896 og Skolemesterliv (udk. efter Nielsens død 1897). Den lille digtsamling Spurvekvidder, 1873 bringer en række højskole- og skyttesange samt mere personlige udtryk for digterens urolige sind.

Familie

Født i Sneslev ved Fuglebjerg, død i Øster Skerninge, begravet i Ollerup. Forældre: lærer, sidst i Rerslev ved Ruds Vedby, Lars Nielsen (1799-1888) og Frederikke Marie Olsen (1792-1876). Gift 18. 11.1857 i Gerslev med Inger Elisabeth Gøtzsche, født 11.12.1829 i Hem, Hindborg herred, død 9.6.1895 i Everdrup, d. af sognepræst, sidst i Gerslev, Henrik Frederik Gøtzsche (1783-1857, gift 1. gang 1818 med Pouline Johanne Kirstine Rogert, 1792-1826) og Anna Charlotte Bendtsen (1806-91). Separeret 1883.

Bibliografi

Anton Nielsen: Landsbyliv i trediverne, 1894. Samme: Seminarieliv i fyrrerne, 1894. Samme: Hejskoleliv i tredserne og senere år, 1896. Samme: Skolemesterliv, 1897 (e-rindr.). Breve i Årsskr. for Ollerup højskoles elevforen. 1919 3-34; 1920 3-34 og i Ollerup folkehøjskoles årsskr. 1930 3-30. – Henrik Pontoppidan i Politiken 9.3.1897. Oskar Thyregod i Lærerne og samf., red. Carl Poulsen og W.Th. Benthin I, 1913 453-61. Ejnar Skovrup: Anton Nielsen, 1928 (heri bibliografi). Aug. F. Schmidt i Årbog for hist. samf. for Sorø amt, 1933 27-31. – Manus i Kgl. bibl.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig