Arne J. Møller, Arne Jørgen Møller, 28.8.1898-27.6.1955, bibliotekar. Født på Jørgenshave, Brørup, død i Hillerød, begravet på Humlebæk kgd. M. blev student fra Kolding 1918 og studerede nogle år ved Polyteknisk læreanstalt og senere litteraturvidenskab ved universitetet, men valgte en uddannelse som bibliotekar idet han 1926 tog afgangseksamen fra Statens biblioteksskole. Efter ansættelse ved Kbh.s kommunebiblioteker og på universitetsbiblioteket i Kbh. blev han 1933 leder af centralbiblioteket i Tønder, og efter i kortere tid at have virket ved Gentofte kommunebibliotek ansattes han 1938 som chef for det store bibliotek som dengang blev drevet af Industriforeningen i Kbh. Dette blev 1941 sammensluttet med Den polytekniske læreanstalts bibliotek og derved dannedes Danmarks tekniske bibliotek hvis overbibliotekar M. var fra 1942 til sin død. – Under M.s ledelse, ikke mindst efter at man 1942 flyttede til en moderne bygning på Øster Vold i Kbh. udvikledes biblioteket til et moderne specialbibliotek for de tekniske fag der betjener ikke alene Danmarks tekniske højskole, men hele landet, ikke mindst erhvervslivet. Biblioteket fik status som Dansk central for dokumentation, og M.s hele indsats skabte grundlag for bibliotekets hastige udvikling under efterfølgeren Vibeke Ammundsen. M. var en af de første der her hjemme var talsmand for de videnskabelige bibliotekers dokumentationsaktiviteter og for en avanceret teknisk litteraturtjeneste; han opnåede også en fremtrædende position i det nordiske samarbejde på dokumentationsområdet ligesom han var en ivrig deltager i den internationale dokumentationsbevægelse. Han var således i flere år medlem af bestyrelsen for den verdensomspændende organisation FID (Fédération Internationale de Documentation) hvis præsident han var fra 1951 til sin død. 1948-49 var han leder af UNESCOs sektion for forskningsbiblioteksvæsen og bibliografi i Paris, ligesom han på andre måder deltog i såvel UNESCOs som OECDs og NATOs internationale arbejde på informationsområdet. Herhjemme fik M. overdraget en lang række tillidshverv; han var formand for Dansk standardiseringsudvalg vedr. biblioteks-, bog- og tidsskriftvæsen, sekretær for den såkaldte Terminologicentral, medlem af foreningen Nordens sprognævn og af statens komité for byggedokumentation. 1946-48 var han formand for Bibliotekarsammenslutningen for de videnskabelige biblioteker og medlem af Danmarks biblioteksforenings hovedbestyrelse. Han skrev om Danmarks tekniske bibliotek, bl.a. i Bogens Verden 1942 og i Nordisk tidskrift for bok- och biblioteksväsen, 1943, ligesom han for det svenske tekniske litteraturselskab i 1946 udgav skriftet Biblioteksvæsen og Litteraturtjeneste i Danmark. Han udgav endvidere 1929 en fortegnelse over danske bibliografier og 1931 Fortegnelse over danske Forfatterbibliografier samt udarbejdede bibliografien i festskriftet til Valdemar Vedel.

Familie

Forældre: gårdejer Hans Jørgen M. (1862-1920) og Hansine Mathiassen (1862-1927). Gift 19.2.1933 i Beder med bibliotekar Gerda Boye, født 21.9.1899 i Århus, d. af vinhandler Christian B. (1855-1937) og Anna Marie Nielsen (1861-1936).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

R. Mølgaard Hansen i Bogens verden XXXVII, 1955 310f. Kn. Larsen i Libri VI, s.å. 80-83. Hilda S. Lindstedt i Nord.t. för bok- och biblioteksväsen XLII, Upps. s.å. 103-06. Samme i Revue de la documentation XXII, Bruxelles s.å. 41-43. Samme og C. Björkbom i Tidskr. för dokumentation XI, Sth. s.å. 29-31.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig