Arne Pilegaard Larsen, 16.9.1912-11.3.1979, præsident for landbrugsrådet. Født på Ilagergård, Lundby ved Skælskør, død i Næstved, begravet Vemmetofte kgd. P. fik en solid uddannelse ved praktisk landbrug som han supplerede med delingsføreruddannelse på Ollerup gymnastikhøjskole og ophold på Antvorskov højskole samt Korinth landbrugsskole. Han blev tidligt selvstændig, idet han 1935 overtog forpagtningen af Delhovedgård ved Fakse Ladeplads, og 1940 flyttede han til Marelundsgården under Vemmetofte som han drev lige til sin død. P. benævnede sig altid som forpagter, skønt han i årenes løb erhvervede to naboejendomme. Han var en dygtig planteavler, var stærkt engageret i sognets liv og kom tidligt ind i landboforeningsarbejdet. 1952 blev han formand for Stevns landboforening og året efter næstformand i De samvirkende sjællandske landboforeninger samt medlem af bestyrelsen for De samvirkende danske landboforeninger hvor han sad lige til sin død. 1963 blev han formand for den sjællandske samvirksomhed efter forstander Johannes Larsen og det følgende år formand for De samv. danske landboforeninger. Fra 1957 var han medlem af Landbrugsrådet, blev ledende præsident 1974 efter Anders Andersen og kom derved til at bryde det monopol på posten som landbrugets førstemand som de jyske landboforeninger havde haft i et halvt århundrede.

P. havde usædvanlige organisatoriske evner og var både konstruktiv og uortodoks i sit arbejde for at finde løsninger på landbrugets problemer. Han var samtidig en levende personlighed der var parat til at ofre tid og kræfter for retfærdig behandling af andre mennesker, og han havde udprægede evner til at skabe kontakt med andre både inden for landbruget og i andre befolkningsgrupper. Som forhandler var han både fast og smidig med et vågent øje for situationens muligheder. Han var aktiv ved etableringen af landboforeningernes fælles blad, Landsbladet, 1956 og engagerede sig stærkt i dannelsen af afsætningsrådet 1958, ligesom han var meget aktiv for dannelsen af landbrugets oplysnings- og konferencevirksomhed 1963. P. var en varm og overbevisende fortaler for udvidet samarbejde inden for landbrugets organisationer og fællesvirksomheder. Han øvede en væsentlig indsats ved dannelsen af Dansk landbrugs grovvareselskab og tog aktivt del i samlingsbestræbelserne inden for både mejerier og slagterier. Det mest markante resultat var vel nok, at det 1976 lykkedes ham at skabe ny samling omkring Landbrugsrådet, da husmandsforeningerne efter en længere periodes fravær påny indtrådte i rådet. – P. øvede en stor og resultatrig indsats for at forbedre landbrugets omdømme hos andre befolkningsgrupper. Det gjaldt ikke alene i medierne men også ved personlige kontakter til regering og organisationsfolk samt deltagelse i møder inden for arbejderbevægelsen og ved samarbejdet med forbrugerrådet. Han lagde vægt på at få landbruget anerkendt på lige fod med andre erhverv og at vinde gehør for dets synspunkter. Hans indtrædelse i ØKs bestyrelse 1975 kan også tages som udtryk for ønsket om nærmere samarbejde mellem landboorganisationerne og de store erhvervsvirksomheder. P.s evne til at skabe kontakter gav sig også udslag i det internationale samarbejde inden for landbrugets organisationer. Han deltog aktivt i samarbejdet mellem landbrugsorganisationerne i EF, COPA, og i samarbejdet mellem de nordiske bondeorganisationer, NBC, ligesom han en årrække var medlem af bestyrelsen for landbrugsproducenternes internationale sammenslutning, IFAP.

Familie

Forældre: gårdejer, sognerådsformand Ludvig Larsen (1882-1946) og Ingeborg Kristensen (1886-1963). Gift 17.4.1935 i Vallekilde (Korsk.) med Gudrun Clausen, født 25.4.1910 på Stubberupholm ved Fårevejle, død 4.7.1991, d. af proprietær, landstingsmand Johannes C. (1878-1939) og Mette Holm (1881-1954).

Udnævnelser

R. 1966. R.1 1972.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Husmandshjemmet, 1979 nr. 11. Landsbladet 16.3.s.å.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig