Axel H. Pedersen, Axel Harald Pedersen, 15.11.1903-29.2.1976, jurist. Født i Ballerup, død på Frbg., begravet på Frbg. kgd. P. blev student 1921 fra Døckers kursus og cand.jur. 1928. Efter et par års ansættelse i et boligselskab blev han 1931 sagfører i Kbh (landsretssagfører 1934). Som advokat blev P. i særlig grad engageret i byggevirksomhed, leje- og realkreditforhold og lignende. I kraft af den betydelige sagkundskab som P. erhvervede i sin advokatvirksomhed blev han medlem af en række vigtige lovforberedende udvalg, af bestyrelser for realkreditinstitutioner, boligselskaber og kollegier og var 1957-66 næstformand for likvidationskomiteen for A/S Københavns Kreditbank. Af hans mange hverv inden for sagførerstandens organisationer skal nævnes at han var medlem af sagførerrådet 1946-57 og af bestyrelsen for advokatsamfundets understøttelsesfond 1948-64 (formand 1961-64). Gennem mere end 25 år udrettede han et stort arbejde for den selvejende institution Sagførergården der var oprettet på hans initiativ; han var formand for bestyrelsen 1957-74 og udnævntes 1974 til æresformand. Desuden tog P. på mange måder del i idrættens organisationsarbejde. Han var således formand for Dansk atletik forbund 1944-48, medlem af bestyrelsen for Dansk idræts forbund 1944-64 og af Danmarks olympiske komité 1951-65. Både fra danske og udenlandske idrætsorganisationer modtog han en række guldmedaljer og andre hæderstegn som anerkendelse for sin indsats.

En særstilling blandt jurister med så vidt forgrenede praktiske opgaver indtog P. derved at han også fandt tid til en omfattende skribentvirksomhed. Nogle af hans bøger havde nær tilknytning til hans arbejde med planlægning og finansiering af byggeri. Stor udbredelse fik bogen Byggeriets retlige og økonomiske Organisation, 1946 (seks udgaver foruden oversættelser til norsk, svensk og finsk). Fra samme emnekreds kan nævnes Refusionsopgørelser, 1954 (3. udg. 1965), Licitation, 1955, Entreprenørtransporter, 1959 og Køb og salg af private pantebreve i fast ejendom (i Festskrift til O. A. Borum, 1964, 2. udg. 1969). Om advokatvirksomhed i almindelighed skrev han i Indledning til sagførergerningen I-II, 1951-53 (2. udg. 1962-63), hvortil bl.a. slutter sig håndbogen Sagførersalærer, 1958. P.s historiske interesser satte præg på flere af disse bøger og gav sig også udslag i skrifter uden for de aktuelle faglige emnekredse, således Birketing i GI. Københavns Amt, 1968, Det danske Advokatsamfund 1919-1969, 1969, En rettens tjener. C. B. Henriques, 1956 (4. udg. 1967), og – med emne fra hans hjemegn – Af Ballerup-Maaløv Historie, 1945 (2. udg. 1973). Århus universitet tildelte 1953 P. den juridiske æresdoktorgrad som anerkendelse af hans litterære virksomhed, navnlig bogen om byggeriets retlige og økonomiske organisation Han blev medlem af Det lærde selskab i Århus 1973. Ved testamentarisk bestemmelse oprettede P. et stort rejselegat for ungejurister.

Familie

Forældre: tømrermester Peder P. (1875-1961) og Karen Kirstine Marie Jørgensen (1875-1945). Gift 18.3.1932 på Frbg. (b.v.) med Hilda Marie Elisabeth Jensen, født 30.10.1901 i Hillerød, død 29.4. 1962 på Frbg., d. af telefonformand Sophus Vilhelm J. (1878-1937) og Ida Christina Pettersson (1874-1946).

Udnævnelser

R. 1951. R1. 1960. K. 1969.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Kn. Gormsen og Jørgen Mathiassen: A. H. P.s litterære arbejder, 1963. Byggeforum XXXIX, 1976 nr. 413 (bibliografi). – Selvbiografi i Acta Jutlandica XXVI, 1954 147-50. – Kn. Gormsen i Ballerup hist. foren.s årsskr. 1971 nr. 17 20-23. [Arn. Rothenborg] i Advokatbl., 1973 65-67 325f; sst. 1976 57. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig