Axel Olsen, Axel Sofus Olsen, 14.9.1875-19.6.1947, formand for DAF. Født i Kbh. (Frels.), død på Rigshosp. sst., begravet sst. (Brønshøj). O. kom ind på sin faglige bane da han atten år gammel fik arbejde hos entreprenørerne Schumacher & Jensen som havde jernbetonarbejdet ved opførelsen af kunstmuseet. Han kom i 90erne med i det voksende organisationsrøre blandt arbejdsmændene. 1903 indvalgtes han i bestyrelsen for jord- og betonarbejdernes fagforening og var 1907 medlem af det udvalg som udarbejdede en vigtig priskurant der dannede grundlaget for gennemførelsen af tvungent akkordarbejde i faget. 1908 valgtes han af den kbh.ske fællesledelse til bestyrer af arbejdsmændenes arbejdsløshedskasses kontrolkontor, men allerede n.å. blev han formand for jord- og betonarbejdernes fagforening, en stilling han indtog til 1919 med en kort afbrydelse 1911-12 da hele bestyrelsen en periode var afsat ved en syndikalistisk paladsrevolution. Op gennem de vanskelige år under første verdenskrig viste han sig som en dygtig forhandler og en fast administrator, og som voldgiftsmand traf han adskillige retningsgivende afgørelser. Fra vinteren 1912-13 etablerede han i samarbejde med Borups højskole og Teknologisk institut nogle aftenkursus i udregning og forståelse af betonarbejdernes priskurant, en pædagogisk virksomhed han viste megen interesse og efter 1930, efter gennemførelsen af landsoverenskomsten med entreprenørerne, fik udvidet til omfattende tillidsmandskurser på Esbjerg og Roskilde arbejderhøjskoler og i Kbh. En videre udbygning blev Arbejdsteknisk skole som O. var initiativtager til i 1939, og som i en række år afholdt kurser i næsten alle byer landet over. 1916 blev han medlem af Dansk arbejdsmands forbunds hovedbestyrelse, 1919 forretningsfører, og var som M. C. Lyngsies nære medarbejder sjælen i den branchemæssige omlægning af forbundets struktur der gennemførtes 1925.

Efter Lyngsies død valgtes O. 1932 til hans efterfølger som formand for DAF, og det tilfaldt således ham at fuldbringe opførelsen af forbundets monumentale administrationsbygning i Nyropsgade og at føre forhandlingerne om landarbejderforbundets sammenslutning med DAF til ende. Linjen for den organisatoriske arbejdsdeling blev herefter yderligere uddybet, og de fire hovedgrupper – fabrik-, jord- og beton-, transportog landarbejdergruppen – fik sikret vidtgående selvstændighed inden for det store forbunds rammer. Et vist traditionelt modsætningsforhold mellem arbejdsmændene og de øvrige fagforbund (væsentlig af faglærte) som stadig latent er til stede gav aldrig i O.s formandstid de eksplosive udslag som hændelsesvis kunne ske under Lyngsie. Under de lovmæssige standsninger af arbejdskampene fra 1933 protesterede O. kraftigt mod dette system. Ud fra mere omfattende motiver affandt O. sig dog med den nye politik. Han var en klog organisationsmand, hvis indsats for arbejdsmændenes økonomiske og kulturelle højnelse er betydelig. O. fortsatte som formand for arbejdsmændene til sin død. Hans tunge skikkelse og kraftige hvide manke gav ham kaldenavnet Isbjørnen, bag dette skjulte sig også en tilknappet kulde, der kunne nærme sig det afvisende eller ligefrem uhøflige. – Datteren Hedvig Schultz har i en erindringsbog, Min ukuelige mor, givet en skildring af hjemmet, af faderen og hans virke. Først og fremmest er det dog et billede af moderen, der har levet koners anonyme liv, men i det stille skabte det hjem der af børnene mindes som lykkeligt, trods fattigdom.

Familie

Forældre: ugift Fanny Sophie Frederikke Kramer og handelsbetjent Axel Henriksen. Adoptivf. (adoptionsbev. 1.2.1890): stolemager Jørgen Vilhelm Harald O. (1828-95) og Emilie Johanne Mariane Johansen (1836-1909). Gift 25.1.1898 i Kbh. (Stef.) med Anna Mathilde Wifstrand, født 9.4.1872 i Kbh. (Johs.), død 29.10.1957 i Søborg, d. af arbejdsmand John W. og Sara Persdotter (1846-1920).

Ikonografi

Afbildet på E. Saltofts mal., 1934, af socialdemokratiske førere (forhen Folkets hus, Kbh.). Mal. af Otto Christensen udst. 1940. Foto.

Bibliografi

Arbejdsmændenes fagbl., 1933 nr. 12; 1935 nr. 16; 1936 nr. 24. Socialdemokraten 12.9. og 14.9.1935 samt 21.6.1947. A. O., Carl Hansen og P. Andersen: Jord- og betonarbejdernes fagorganisations 50 års stiftelsesfest, 1934 42f. Arbejdsmændenes fagbl. III, 1947 246f. Hedvig Schultz: Min ukuelige mor, 1981.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig