Bøje Benzon, 11.8.1891-14.10.1976, zoologisk forsknings-rejsende, fabrikant. Født i Ordrup, død på Skt. Lukas stiftelsen i Hellerup, begravet Tårbæk kgd. Efter studentereksamen 1909 fra Gammelholms latinskole uddannedes B. i overensstemmelse med slægtens traditioner som farmaceut og blev cand. pharm. 1915. Senere studier i Zurich og Paris afsluttedes 1923 med doktorgraden ved Sorbonne på et arbejde om zinkens fysiologiske betydning for planter og dyr. 1928 blev han medindehaver af firmaet Alfred B., fra 1936 direktør (indtil 1962) og formand for bestyrelsen og fra 1952 formand for bestyrelsen for Alfred Benzons Fond. – B.s interesse fra ungdommen for jagt og sejlads udvidedes med årene til at omfatte zoologi, dyrebeskyttelse og naturfredning. Den økonomiske uafhængighed og hans idealisme og aktive, udadvendte natur gjorde ham til selvskreven bestyrelsesmedlem i talrige foreninger og organisationer i ind- og udland, fx den af B. stiftede Dansk havjagtforening (formand 1945–68), The International Committee for Bird Preservation (formand for den europæiske afdeling 1947–61) samt næstformand for Jagt- og skovbrugsmuseet og det internationale jagtråd. Inden for jagtorganisationerne og i dagspressen var B. i mange år en varm fortaler for fredning af pattedyr og fugle. – To institutioner, Zoologisk have og Universitetets zoologiske museum, har i særlig grad nydt godt af B.s foretagsomhed og gavmildhed. Fra 1937–65 var han en overordentlig aktiv formand for Zoologisk haves bestyrelse, og efter Axel Reventlows død 1955 tillige direktør i halvandet år. Hans omfattende viden var af betydning for dyrenes trivsel, og han forærede, og til dels hjembragte, en lang række sjældne dyr til haven, bl.a. den afrikanske elefant Tembo 1937, flere giraffer, to gorillaer og ikke mindst havens første okapi som han hentede på en temmelig hasarderet flyvetur til Congo 1948. B. var Zoologisk museums største mæcen gennem tiderne. Han bekostede store jagt- og indsamlingsekspeditioner til Østafrika 1935 og 1937 og til Congo og Sudan 1946–47, hvorfra han hjembragte pattedyr til museets dioramaer og store mængder af pattedyr, fugle og insekter til de videnskabelige samlinger. Omkring nytår 1952 var han med "Galathea" til øer syd for New Zealand for her at skyde søelefanter m.m. til museet; andre dyr skaffedes på ture til Skandinavien, Spanien og Lilleasien eller ved køb af private samlinger, i særlig grad af fugle og fugleæg. Han muliggjorde også udgivelsen i 40'erne af museets årbog, og på grundlag af en større pengegave er der oprettet et fond til støtte for dansk zoologi, i første række Zoologisk museum. 1948 udgav han den fornøjelige bog Mine afrikanske udflugter, og han har bl.a. været bidragyder til Danmarks Pattedyr, 1935 og jagtbøger. – Guldmedalje fra Societé Nationale d'Acclimatation de France 1952. Galathea-medaljen 1955. –

Familie

Forældre: apoteker, fabrikant Alfred B. (1855–1932) og Johanna Bissen (1862–1930). Gift 2.5.1920 i Maribo med Else Nielsen, født 27. 4.1895 på Binnitze, Hillested sg., Lolland, d. af godsejer Axel Waldemar N. (1862–1933) og Anna Vilhelmine Tidemann (1870–1937).

Udnævnelser

R. 1935. DM. 1940. K. 1956.

Ikonografi

Mal. af Otto Haslund, 1895, tegn. af Krøyer, 1897. Buste af Knud Nellemose. Foto.

Bibliografi

Interview i Gads da. mag. XXXVII, 1943 227–34. – F. Salomonsen i Dansk ornithologisk foren.s t. LXXI 1977 71f. A. Schiøtz i Vidensk. medd. fra da. naturhist. foren. CXL, 1977 153–55. H. Poulsen i Beretning for året 1976 (Zoo), 1977 5. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig