Bartholomæus de Cederfeld, 19.1.1715-12.11.1783, amtmand. Født i Rost ved Løgumkloster, død i Kalundborg, begravet i Nyborg k. de C. satte sig ind i embedsforretninger, først hos sin far og siden, medens han gik i Haderslev latinskole, hos den derværende amtsforvalter; 1728-30 var han på et kontor i Kbh. hvorefter han studerede i Tyskland, væsentlig i Jena. 1737 antog grev Stolberg-Wernigerode ham til sekretær og gav ham 1742 udnævnelse som råd. S.å. blev han kaldt til Danmark for at overtage embederne som præsident i Ålborg og amtsforvalter over Ålborghus, Åstrup, Børglum og Sejlstrup amter, men 1746 blev han fjernet herfra "ved Intriger af Konferensraad Schrødersee" og udnævnt til amtsforvalter over Nyborg og Tranekær amter samt proviant-, ammunitions- og materialforvalter i Nyborg fæstning, 25.5.1759 optaget i adelstanden med navnet de C, 1760 kommitteret i det vestindisk-guineiske rentesamt general-toldkammer, 1767 medkommissær ved ekstraskattekommissionen i Kbh., 1768 3. deputeret i general-toldkammer- og kommerce-kollegiet. Under den Struenseeske periode delte han skæbne med mange fortjente embedsmænd og blev afskediget med ventepenge 6.10.1770; elleve måneder senere udnævntes han til amtmand over Kalundborg, Sæbygård, Dragsholm og Holbæk amter fra hvilket sidste han afskediges 1781, men de øvrige beholdt han til sin død. Han var 1762-65 ejer af Frydendal (Torbenfeld). -Kancelliråd 1742. Justitsråd 1749. Etatsråd 1760. Konferensråd 1768.

Familie

Forældre: herredsfoged i Nørre Rangstrup hrd. Lorents Bertelsen (1684-1752) og Anna Cathrine Monrad (1680-1757), gift 8.9.1745 i Åstrup ved Haderslev med Cathrine Marie Brandt, født 8.9.1727 formentlig i Haderslev, død 24.12.1756 i Nyborg, d. af proviant-, ammunitions- og materialforvalter, krigskommissær, senere husfoged i Haderslev amt og ridefoged i Tyrstrup og Haderslev herreder, kancelli- og justitsråd Mathias B. (1691-1761) og Mette Marcussen (1705-80).

Udnævnelser

Hv.R. 1777.

Ikonografi

Mal. af U. F. Beenfeldt, 1751, og af E. Pauelsen, 1780 (begge Erholm), sidstnævnte kopieret af C. C. Andersen 1888.

Bibliografi

Pers. hist. t. 111,1882 115, stamtavlen. E. Tauber og A.H. Nielsen: Embeds- og bestillingsmænd i Ålborg, 1879-80 192f. Carl Cederfeld de Simonsen i Genealogisk t. VIII, 1914 113-19 121-24 129f 142-46.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig