Bent Noack

Bent Noack, Bent Wenzel Noack, 22.8.1915-24.10.2004, teolog, rektor. Bent Noack blev student 1935 i Flensborg og cand.teol. 1942. Samme år blev han undervisningsassistent i det netop da oprettede teologiske fakultet ved Århus universitet og indgik således i snævert samarbejde med E. Hammershaimb og J. Munck. 1946-48 foretog han studierejser i udlandet (Basel, Oxford, Uppsala) og blev 1948 dr.teol. i Århus for afhandlingen Satanás und Soteria. Untersuchungen zur neutestamentlichen Dämonologie. 1948-55 var Bent Noack sognepræst i Alslev og Hostrup, fra 1951 tillige provst for Skads herred, og varetog samtidig et lektorat i bibelsk eksegese ved Århus universitet 1955 udnævntes han til professor i nytestamentlig eksegese ved Kbh.s univ., hvilket embede han bestred indtil 1977 da han blev rektor for Præstehøjskolen (Løgumkloster). Her var han rektor indtil 1985.

Foruden disputatsen udgav Bent Noack en række bøger på dansk eller tysk, ikke mindst inden for det senjødiske og nytestamentlige fagområde, bl.a. Zur Johanneischen Tradition. Beiträge zur Kritik an der literarkritischen Analyse des vierten Evangeliums, 1954, Markusevangeliets lignelseskapitel, 1965, Paulus, 1966 og senere udgaver, Pinsedagen. Litterære og historiske problemer i Acta kap. 2 og drøftelsen af dem i de sidste årtier, 1968, Om Fadervor, 1969, Matthæusevangeliets folkelighed, 1971, Spätjudentum und Heilsgeschichte, 1971, Tegnene i Johannesevangeliet, 1974 og Petersbrevene og Judasbrevet fortolket, 1986. I videre kredse blev Bent Noack kendt for sin meget brugte fremstilling Det nye Testamente og de første kristne årtier, 1962 og senere udgaver (12. oplag 1998), og for Bibelen og dens bøger, 1966 hvortil Birte Dietz skabte collagerne. Han var medredaktør af Gads danske bibelleksikon I–II, 1965-66, og af Bibelen i kulturhistorisk lys I-IX, 1968-71. Desuden har han været medudgiver af og oversat flere af skrifterne i De gammeltestamentlige pseudepigrafer, 1953-76, medvirkede ved nyoversættelsen af Bibelen, autoriseret i 1992 og skrev en række afhandlinger i Dansk teologisk tidsskrift, Studia Theologica, New Testament Studies og andetsteds.

Karakteristisk for Bent Noacks hele og omfattende virksomhed var foruden præste- og lærergerningen hans politiske tilknytning til Liberal debat (1960-65) og til partiet liberalt centrum (1965-68) hvis formand han blev 1965, og hvori han fandt sammen med sin fagkollega Børge Diderichsen. Bent Noacks faglige viden og ubestridelige dygtighed i teologisk og kirkelig henseende er i årenes løb kommet talrige til gode. Han blev 1975 hyldet med et festskrift fra kolleger og medarbejdere.

Familie

Bent Noack blev født i Vovlund, Rind sogn, Hammerum herred, begravet på Løgumkloster kirkegård. Forældre: husmand, senere biskop C.W. Noack (1885-1960) og Elisabeth Jørgensen (1882-1974). Gift 1. gang 18.4.1942 i Skodborg kirke med Margrethe Hørlück, født 5.8.1914 i Skodborg, død 5.12.1969 i København, datter af gårdejer Jens Hørlück (1879-1952) og Anna Bundsgaard (1892-1973). Gift 2. gang 22.1.1972 i Bistrup kirke med sygeplejerske Else Knudsen, født 7.8.1923 i Spandet (gift 1. gang 1948 i Spandet kirke med professor, dr.teol. Torben Christensen, født 1921; ægteskabet opløst 1971), datter af førstelærer Magnus Knudsen (1886-1958) og lærer Thora Marie Katrine Nielsen (1888-1973).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Bibliografi i Hilsen til Noack, 1975 228-32. – Bent Noack i Barn og ung i Flensburg 1920-45, 1977. [Axel Noack:] Stamtavle over familien Noack, 2. udg. 1939.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig