Bent Rold Andersen, 1.6.1929-7.10.2015, socialminister, økonom. Bent Rold Andersen blev student 1948 fra Frbg. gymnasium. Han forsøgte sig som skuespiller, studerede statsvidenskab og blev cand.polit. 1955. Herefter blev han sekretær i socialministeriet, 1958 forskningsassistent i socialforskningsinstituttet og 1962 forskningsleder. Her gennemførte han en omfattende undersøgelse af Fysisk handicappede Danmark. Bd. I og II blev udgivet 1964 og bd. IV, hvor han også var forfatteren, 1966. Fra 1958 var Bent Rold Andersen tillige undervisningsassistent ved Kbh.s univ. i socialpolitik og 1959–60 også i Danmarks statistik. 1962–72 var han lektor ved universitetet.

Til brug ved undervisningen udsendte han 1963 Nyere målsætninger i socialpolitikken (2. udg. 1966) hvor afsnit om revalidering og familiepolitik giver eksempler på forebyggende foranstaltninger. 1969 udsendte han sammen med Else Marie Kjerkegaard Holdepunkter i arbejdsmarkedspolitikken, 1971 lærebogen Grundprincipper i socialpolitikken der også blev anvendt uden for universitetet og kom i 2. udg. 1973 hvor der var taget hensyn til socialreformkommissionens arbejdsresultater. Bent Rold Andersen var 1965–69 medlem af den til kommissionens formand knyttede arbejdsgruppe. Han ledede også en del af socialforskningsinstituttets socialreformundersøgelse og var forfatter til bd. II Borgeren og tryghedssystemet hvor der konkluderes, at det daværende sociale hjælpeapparat var for spredt og havde for ringe kendskab til klienterne, og bidrog herved til argumenterne for det helhedssynspunkt der blev afgørende for 70ernes socialreform.

1972 blev Bent Rold Andersen professor i arbejdsmarkedspolitik og socialpolitik ved Roskilde universitetscenter (RUC). Allerede 1975 fik han orlov fra denne stilling (afsked 1980) for at blive leder af amtskommunernes og kommunernes forskningsinstitut; denne stilling fratrådte han i 1989. I forbindelse med sin orlov gav Bent Rold Andersen udtryk for, at han fandt det vanskeligt på RUC at formidle videnskabelige synspunkter over for den udbredte politisk betonede samfundskritiske holdning. Sammen med Palle Mikkelsen og J. E. Steenstrup udsendte han 1980 Kommunerne, det offentlige og samfundsudviklingen.

Som socialpolitisk ekspert løste Bent Rold Andersen gennem en årrække flere specielle opgaver. 1964–65 var han Consultant for OECD, og fra Paris blev hans afhandling Work or support udsendt 1966. 1965–72 var han konsulent i sociale spørgsmål for grønlandsministeriet. 1973–78 var han medlem af det økonomiske råds formandskab og formand 1976–78. 1977–78 var han desuden formand for udvalget vedrørende lønmodtagernes medejendomsret, hvor der 1978 udsendtes en omfattende rapport der belyser en række af de problemer der er knyttet til forskellige muligheder for medejendomsrettens gennemførelse. 1979-82 var Bent Rold Andersen formand for ældrekommissionen der 1981 udgav to rapporter dels om aldersforandringerne og dels om serviceniveauet for gamle.

Bent Rold Andersen udsendte gennem årene flere bøger, skrev bidrag til samleværker og artikler i tidsskrifter om sociale problemer, herunder velfærdsstaten og ældrepolitik. I 1999 udgav han Ældrepolitik på afveje og 2006 Velfærdsdebat på vildspor (s.m. Jesper Jespersen). Han var 1968–75 formand for den danske ICSW-komité, medlem af den internationale eksekutivkomité 1976 og medlem af bestyrelsen for Institut Européen Interuniversitaire de l'Action Sociales, Marcinelle 1972.

Bent Rold Andersen udviklede sig til en meget vidende ekspert på det sociale område. Han var stærkt personligt engageret i sit arbejde. Han var ikke tilbageholdende med offentlige udtalelser uanset at hans synspunkter i nogle tilfælde kunne møde modstand hos store befolkningsgrupper. Han gav tydeligt udtryk for, at han var socialdemokrat. Samtidig fastholdt han, at socialpolitikken som fag ikke skal tage stilling til, hvor mange ressourcer og hvilke prioriteringer der skal anvendes for at løse de sociale problemer. Dette er politikernes opgave, men faget skal efter hans opfattelse ved saglige undersøgelser give politikerne det bedst mulige grundlag for beslutningerne. På saglig basis har han givet argumenter for udvidelse af de sociale hjælpeforanstaltninger, men har ikke gravet dybt i problemet, om i hvilket omfang den sociale service også i sig selv skaber sociale klienter.

Ved Bent Hansens pludselige afgang blev Bent Rold Andersen 27.4.1982 udnævnt til socialminister, en post han bestred frem til 10.9.1982. 2002-06 sad han i Næstved byråd for listen Forny Næstved. I 2007 meldte han sig ind i Det Radikale Venstre.

Bent Rold Andersen blev tildelt Lundbeck-prisen 1990 og 1993 samt Ældrerådenes hæderspris 2007. Han blev 1998 æresdoktor ved Kwansei Gakuin univ., Osaka, Japan.

Familie

Bent Rold Andersen blev født i København (Timotheus).

Forældre: kemigraf Erland Louis Knud Andersen (1892–1970) og Karen Christine Hansine Olsen (1896-1987). Gift 29.10.1955 i Kbh. med socialrådgiver Inge Harriet Bagge, født 1.9.1936 i Viby, død 2002, d. af arbejdsmand Otto Valdemar Severin B. (1889–1945) og Elna Hansigne Petrea Mortensen (1893–1977).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Danske økonomer, 1976 516 (bibliografi). Interview i Børsen 2.6.1977. – Solveig Rødsgaard i Berl. tid. 13.2.1981.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig