Bernhard Gomard, 9.1.1926, jurist. Bernhard Gomard blev student 1944 (Holte gymnasium) og juridisk kandidat 1950. Samme år blev han sagførerfuldmægtig og fg. sekretær i justitsministeriet, sekretær 1954. I 1951 blev han fg. lektor ved Københavns universitet og 1952 lektor. I 1958 erhvervede Bernhard Gomard den juridiske doktorgrad på afhandlingen Forholdet mellem erstatningsregler i og uden for kontraktsforhold. Samme år udnævntes Bernhard Gomard til professor i retsvidenskab ved Københavns universitet hvor han som sine fagområder varetog først retsplejen og siden obligationsretten. Han var professor frem til 1996. Bernhard Gomards juridiske forfatterskab er usædvanlig omfattende og alsidigt. Det er karakteristisk for Bernhard Gomard at han forener overlegen beherskelse af lovstoffet og den juridiske teori med evnen til at trænge ind i og vurdere de praktiske forhold på de retsområder som han beskæftiger sig med, ligesom han på frugtbar måde har kunnet knytte forbindelse mellem flere juridiske discipliner, således bl.a. mellem procesretten og den materielle formueret.

Efter et studieophold ved Harvard University fremkom 1958 disputatsen om et centralt obligationsretligt emne. I de følgende år udkom en række fremstillinger inden for retsplejen. Det gælder Fogedret, 1960 (2. udg. 1966), Skifteloven, 1964, Tvistemål (4. udg.), 1965, Skifteret, 1963-66 (2. udg. 1969) og Adhcesionsproces, 1969. I 1976 udsendte Bernhard Gomard en omfattende fremstilling af straffeprocessuelle emner i bogen Studier i den danske straffeproces og 1977 en stor ny fremstilling af Civilprocessen. Inden for selskabsretten har Bernhard Gomard udsendt den grundlæggende Aktieselskabsret, 1966 (2. udg. 1970) og efter fremkomsten af en ny selskabslovgivning de to mindre fremstillinger Aktieselskaber og anpartsselskaber, 1974 og Aktieselskabers likvidation og konkurs, 1975. Hertil slutter sig en lang række større og mindre juridiske afhandlinger i danske og udenlandske tidsskrifter, festskrifter m.v. med emner fortrinsvis fra obligationsretten og selskabsretten, men Bernhard Gomards forfatterskab berører tillige emner fra flere andre juridiske discipliner. Bernhard Gomard har skabt grundlaget for en ny fremstilling af obligationsrettens almindelige del gennem udsendelsen af en foreløbig lærebogs-fremstilling af væsentlige dele af denne vigtige disciplin.

Bernhard Gomard har i vidt omfang deltaget i det lovforberedende arbejde vedr. ny processuel og formueretlig lovgivning, således bl.a. som medlem af udvalget om atomlovgivning (1958), udvalget om vidnepligt (1958), af konkurslovudvalget (1959), af advokatudvalget (1974) og erstatningsudvalget (1975), som udredningsmand ved udarbejdelsen af en lov om anpartsselskaber (foreløbig betænkning 1972), samt som formand for retsplejerådet siden 1962. 1968-90 var Bernhard Gomard tillige medlem af monopolankenævnet og 1980-2006 formand for Det danske voldgiftsinstitut. Bernhard Gomard er juridisk konsulent for Assurandør-Societetet og har sæde i bestyrelsen for en række større danske selskaber, således bl.a. Gyldendal 1972-96, Nordisk Gjenforsikringsselskab 1971-85, Nordania Leasing 1978-96, Danfoss 1981-93 og Politikens Fond. I 1978 udpegedes Bernhard Gomard til formand for bestyrelsen for Københavns Handelsbank. Bernhard Gomards interesse for internationale retsvidenskabelige kontakter har bl.a. givet sig udslag i udnævnelsen til honorarprofessor ved universitetet i Freiburg 1970 og 1982 blev han æresdoktor ved Lunds Universitet. Fra 1996 har han været adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København. Bernhard Gomard modtog Den nordiske juristpris 1987 og den Anders Sandøe Øtstedske guldmedalje 1995 for sin indsats inden for retsvidenskaben.

Familie

Bernhard Gomard blev født i Karise. Forældre: stationsforstander Carl Johan Nicolaj Gomard (1890-1972) og postassistent Karen Magle (1895-1982). Gift 1. gang 18.5.1951 i Skovshoved med Grethe Lithin Smitt, født 15.10.1924 i København, d. af civilingeniør Asger Peter Abraham Josephsen Smitt (1884-1925) og Anna Augusta Matthiesson (født 1884). Gift 2. gang 1.7.1962 med Inger Marie Krogh, født 30.5.1940 i Silkeborg, d. af dr.med. Erik Viggo Krogh (1908-58) og Karen Middelboe Hjort (født 1914). Gift 3. gang 12.10.1974 i Ugerløse kirke med dommerfuldmægtig Lis Grøn Nørgaard, født 19.6.1949 i København, d. af forretningsforer Adser Andersen Nørgaard (født 1914) og møbelhandler Inger Marie Grøn (født 1919). Gift 4. gang 14.1.1995 med forfatter, cand.mag. Marianne Rosen, født 19.7.1941, død 8.7.2000, d. af overlæge Erik Rosen (1910-84) og læge Annelise Holm (1914-94).

Udnævnelser

R. 1967. R1. 1975. K. 1986.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1958 182.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig