Bertel Hauch, 20.10.1671-7.11.1741, deputeret i landetatens generalkommissariat. Født på Holtum Kærgård, Sindbjerg, død i Kbh., begravet i Garn. k., 1747 flyttet til Frue k. i Ålborg. H.s forældre havde mange børn og ikke midler til at lade dem lære andet end at læse og skrive. Han gik i skole i Vejle og i Ribe hvor han 1688 kom i huset hos justitsråd Matthias Worm; efter to års forløb rejste han til Kbh. og fik ansættelse på generalkommissariatet, 1692 kom han til krigs- og landkommissær Otto Pedersen Himmelstrup, blev 1700 godsforvalter på baroniet Holckenhavn, 1701 regimentskvartermester ved prins Christians regiment og 1711 ved grenadergarden. S.å. blev han krigskommissær og deltog som sådan i den store nordiske krig. Han var med ved Stralsund, Gadebusch og Tønning. 1716 blev han amtsforvalter over Ålborghus, Åstrup, Børglum og Sejlstrup amter, 1717 tillige krigs- og landkommissær for Ålborg og Viborg stifter. I Ålborg opførte han 1718 en amtsforvalterresidens på slottets grund. 1727 kaldtes han til Kbh. som medlem af en firemands kommission der holdtes på Rosenborg slot angående hærens afregninger 1716–21. Efter at kommissionen heldigt havde endt sit arbejde udnævntes han 1729 til deputeret i landetatens generalkommissariat og blev samtidig direktør for det danske krigerhospital og officerernes enkekasse, mens han fik lov at afstå amtsforvalterembedet til sin svigersøn. 1741 blev han højesteretsassessor. 1706–08 var han medejer af Dallund, 1722 købte han på auktion Abel Cathrines gods (Sohngårdsholm) med ca. 412 tdr. htk. 1733–39 ejede han Bonderupgård (ca. 200 tdr. htk.). Ved arv og kloge dispositioner havde han skabt sig en formue. Fra en tid der er fattig på memoirer har vi hans optegnelser om sit liv og sin slægt. Han var den første der bragte sin slægt frem her i landet, og hos ham havde den et fristed hvor bl.a. hans brorsøn, den senere general Andreas H. fik sin første opdragelse. – Krigsråd 1718. Virkelig justitsråd 1728.

Familie

Forældre: Jørgen Johansen H. til Holtum Kærgård (1639–1709, gift 2. gang med Johanne Pedersdatter) og Maren Knudsdatter Klyne (død 1697). -28.5.1704 på Hollufgård med Elisabeth Westengaard, født 2.1.1685 i Odense, død 11.6.1728 i Ålborg, d. af øverste borgmester i Odense Jens Erichsen W. til Hollufgård og Dallund (1633–89) og Maren Nielsdatter Bang (død 1720, gift 2. gang 1691 med krigsog landkommissær Otto Pedersen Himmelstrup tit Ørridslevgård, Hollufgård og Dallund, død 1709). – Farbror til Andreas H.

Bibliografi

B. H.s optegn, om sit liv og sin slægt i Pers. hist. saml. I, 1900 7–20 29–44. Otto Westengaard: Oplysn. om familien Westengaard, 1889 49f 65. Højesteret 1661–1961, ved Povl Bagge m.fl. II, 1961 356.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig