Blasius Ekenberger, Blasius Eckenberger, 1524-.1616, juridisk forfatter. Født vistnok i Lübeck, død i Flensborg. E. immatrikuleredes 1542 ved universitetet i Leipzig som Blasius Eckenbergius Lubecus. 1549 blev han udnævnt til amtsskriver i Flensborg efter et par år at have gjort tjeneste hos forgængeren, og 1560-66 var han medlem af kommissionen til opmålingen af Ditmarsken. Som amtsskriver virkede han indtil 1573 da han blev afskediget på sigtelser for embedsmisbrug; ganske vist opnåede han senere oprejsningsbevilling, men embedet fik han ikke tilbage. I adskillige år levede han i Flensborg som en meget benyttet sagfører for adelen i hertugdømmerne. Hans stridbare sind skaffede ham imidlertid mange processer på halsen, og han døde i små kår. E.s navn er især knyttet til hans oversættelse til plattysk af Jyske lov. 1652 fik han den autoriseret til brug ved domstolene i hertugdømmerne hvor den fandt anvendelse helt op i 1800-årene, og de af Joachim Blüting forfattede glosser var knyttet til den. Desuden udgav E. 1594 et repertorium, indeholdende en alfabetisk ordnet fortegnelse over de i Jyske lov og andre retskilder forekommende juridiske udtryk med dertil hørende forklaringer og henvisninger til de pågældende lovsteder (benyttet af Christen Ostersen Weile). Som 79-årig foranstaltede han 1603 et 2.oplag af oversættelsen; og i håndskrift foreligger desuden en fremstilling af den efter Jyske lov gældende ret, Elucubratio Blasii Ekenbergers auer dat ersle undt ander koning Woldemari Lohbuch anno 1595 af hvilken l.del blev udgivet i Leipzig 1932 af Karl Haff. For nutiden har værket særlig interesse i kraft af dets oplysninger om retspraksis i 1500-tallet; dets videnskabelige værdi er derimod temmelig ringe. Ligesom Knud Mikkelsen hvis glosser E. havde benyttet som kilde anførte han jævnlig romerske retsregler og -udtryk, men som oftest kun til fortolkning og udfyldning af Jyske lovs regler hvorimod der i almindelighed ikke er tale om at han giver romerrettens regler fortrinsstilling. En fremstilling af processen som skulle have dannet afslutningen på hans Elucubratio (udg. ved Falck, 1826) er vistnok kun en oversættelse og bearbejdelse af ældre anonyme optegnelser.

Familie

gift 19.6.1558 i Flensborg med Anneke Holste, død 10.3.1595 sst., d. af borgmester Frantz H. (død 1560) og Marina Paysen (død 1585).

Bibliografi

Chr. L. E. v. Stemann: Gesch. des öffentlichen und Privatrechts des Herzogthums Schleswig II, 1866 158f. O. Schütt: Die Gesch. der Schriftsprache im ehemaligen Amt, Flensburg 1919 42f. Franz Gundlach: Des Johannes Reinhusen Annales Flensburgenses, Kiel 1926 = Quellen und Forschungen zur Familiengesch. Schlesw.-Holsteins I 48 59. Kar! Haff i Dem XXIV deutschen Anwaltstag überreicht von hanseatischen Juristen, Mannheim 1929 41-47. Samme i ovenn. udg. af Elucubratio, Lpz. 1932 = Archiv für Beiträge zum deutschen, schweizerischen und skandinavischen Privatrechte XII If. Med lov skal land bygges, red. E. Reitzel-Nielsen, 1941 147-53. Flensborg bys hist. red. Holger Hjelholt m.fl. I, 1953 207 350. J. Smith: Slesv. amtsforvaltere, 1954 154f. Die Kunstdenkmäler der Stadt Flensburg, udg. Ludwig Rohling, Berlin 1955 = Die Kunstdenkmäler des Landes Schlesw.-Holstein VII 164-66.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig