Britta Schall Holberg

Britta Schall Holberg, 25.7.1941, minister, hofjægermester. Født i Næstved. S. H. tog lærereksamen på N. Zahles seminarium 1964 og underviste de følgende to år i Birkerød. 1967-74 var hun skolemedarbejder ved Sjællands Tidende og havde derefter undervisning ved Tuse skole under Holbæk skolevæsen 1975-78. Politisk sluttede hun sig til venstre og blev 1967 medlem af bestyrelsen i Butterup-Tuse venstrevælgerforening og var 1970-76 kasserer i partiets kredsorganisation. 1969 indvalgtes hun i hovedbestyrelsen for venstres landsorganisation, hvor hun sad frem til 1988. Efter kommunesammenlægningen med Butterup-Tuses indlemmelse i Holbæk kommune valgtes hun i byrådet 1970 og var formand for venstres byrådsgruppe til 1978. Hun havde 1977 købt Hagenskov af sin far og var 1978-82 medlem af Assens byråd hvor hun blev formand for den borgerlige gruppe og viceborgmester. Det kommunalpolitiske arbejde førte hende ind på større arbejdsfelter som formand for det kommunalpolitiske udvalg i Vestsjællands amt 1974-78 og formand for foreningen af sociale udvalg på Fyn 1978-82. Vigtigst var dog hendes medlemsskab af sammenslutningen af sociale udvalg i Danmark 1974-82, deraf årene 1976-78 som sammenslutningens formand, 1978-82 dens næstformand. Efter at være flyttet til Hagenskov blev hun næstformand i det fynske venstre og formand for partiets kommunalpolitiske udvalg på Fyn. Således fortrolig med venstres politik og organisationer og med erfaring fra 12 års kommunalpolitisk arbejde udpegedes hun til indenrigsminister i regeringen Poul Schlüter 10.9.1982. Hun manglede erfaring i parlamentarisk arbejde, og det gav hende vanskeligheder da hun kort efter sin tiltræden skulle gennemføre en nedskæring af bloktilskudene til amter og kommuner. Hun tog det hele i stiv arm og tilegnede sig efterhånden den parlamentariske teknik som en minister i en mindretalsregering især må beherske. Hun talte rent ud over for kommunale forsamlinger om sine meninger lige som hun i interviews og artikler formulerer sig stærkt uden mange omsvøb. Usikkerhed er ikke hendes væsen. Måske er hun lidt for sikker af og til, siges det blandt folketingsmedlemmer. Hun indvalgtes 10.1.1984 i folketinget i Kolding-kredsen. S. H. var indenrigsminister frem til 1986, herefter blev hun landbrugsminister 1986-87. Hun forlod folketinget 1988, men indvalgtes igen 2005 og var medlem indtil 2011. Hun har en omfattende skribent- og foredragsvirksomhed, bl.a. var hun politisk redaktør ved Fyns Stiftstidende 1998-2001. S. H. beklæder desuden en række tillids- og bestyrelsesposter, bl.a. var hun 1990-98 formand for Den danske folkekirkes mellemkirkelige råd; 2002-08 var hun medlem af rigsretten. 1997 blev hun udnævnt til hofjægermester. S. H. solgte 2009 Hagenskov til sønnen Jacob Claus Schall Holberg.

Familie

F: proprietær, senere ejer af godset Hagenskov ved Assens Preben Caroc Claus Schall H. (1906-89, gift 2. gang 1967 med Annalise Thomsen, 1915-76) og Gudrun Ryder (1911-86). Gift 25.6.1966 i Birkerød med lærer Jørgen Hansen, født 31.3.1940 i Vanløse, s. af værkmester Henry Hansen (1901-90) og Kirsten Jensen (1900-73).

Udnævnelser

K. 1984.

Ikonografi

Mal.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig