Cæsar du Plat, Frederik (Friederich) Cæsar Ludvig Rudolph du Plat, 21.12.1804-1.4.1874, officer. Født i Kbh. (Garn.), død i Kiel, begravet sst. du P. blev 1812 volontær, n.å. virkelig kadet, 1819 underofficer i korpset, pagekadet og sekondløjtnant à la suite i rytteriet, trådte 1824 i nummer ved sit regiment (i Holsten), blev 1829 kar. premierløjtnant, gennemgik 1830-34 den nyoprettede højskole, blev 1834 virkelig premierløjtnant og adjoint ved generalkvartermesterstaben, 1836 divisionskvartermester à la suite, i nummer som sådan 1839 og blev s.å. ritmester i den omformede generalstab, 1842 adjudant ved generalkommandoen i hertugdømmerne, 2.3. 1848 major i generalstaben (ancienn. 1846). -For ham som for så mange andre officerer i hertugdømmerne var forholdene meget vanskelige: hans slægt var yderst konservativ, tilhængere af helstaten, dens medlemmer tjenstgørende på "begge sider", han selv med stærke bånd knyttet også til "den anden side". I sin særlige stilling søgte han at virke afdæmpende under de navnlig fra 1846 (det åbne brev) stærkt forværrede politiske forhold; men også for ham faldt afgørelsen 24.3.1848 ved prinsen af Nørs, hans gamle regimentschef og kommanderende general, ankomst til Rendsborg. Prinsen skal have strakt hånden ud mod ham med ordene: Ven eller fjende; du P. greb hånden og havde hermed truffet sit valg. Han ansås af alle for den dygtigste og bedst egnede til stillingen som chef for den slesvigholstenske hærs generalstab, men trods indtrængende opfordringer afslog han; han ville ikke bære våben mod den hær hvori slægtninge og gamle kammerater tjente, og modtog stillingen som afdelingschef i militærforvaltningen, blev 1849 oberst à la suite i generalstaben. Ved krigens ophør bosatte han sig i Hamburg og havde en stærkt besøgt kostskole for rige købmandssønner til han dec. 1863 i Gotha trådte sammen med K. F. L. Samwer og K. P. Francke for at arbejde for hertug Friedrichs fordringer på hertugdømmerne og tog derefter ophold i disse. 1852 udelukket fra amnesti; slettet af listen over riddere. – Kammerjunker 1823.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere kar. generalmajor, kammerherre Johann Heinrich Christian du P. (1769-1852) og Alette Marie Amalia Wilster (1777-1853). Gift 25.3.1833 i Kbh. (Petri) med Louise Marie Thomsen, født 4.3.1809 i Tønning, død 8.9.1893 i Delmenhorst, d. af borgmester i Tønning, senere deputeret i Slesv.-Holst.-Lauenb. kancelli Peter T. (1781-1839) og Christina Sophia Augusta Bentzen (1782-1862). – Bror til Glode du P.

Udnævnelser

R. 1840. DM. 1843.

Ikonografi

Foto."

Bibliografi

Aufzeichnungen des Prinzen Friedrich von Schlesw.-Holst.-Noer, Zürich 1861 (da. overs, s.å.) 93. Den dansk-tyske krig 1848-50, udg. Generalstaben I, 1867 16 61. J. Harbou: Nogle erindr. og betragtn., 1870 6. Biographische Notizen über die Offiziere der schlesw.-holst. Armee, udg. F. Moller, Kiel 1885. Die vormarzlichen schlesw.-holst. Offiziere 24.3.1848, Schleswig 1885 12. S. C. Barth: Livserindr., 1900 241. Generalstaben 1808-1908, 1908. J. N. v. Fursen-Bachmann i Quellen und Forsch. zur Gesch. Schlesw.-Holst.s V, Lpz. 1917.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig