C.C. Burmeister, Carl Christian Burmeister, 7.1.1821-11.12.1898, skibsværftsdirektør. Født i Kbh. (Petri), død i Kbh., begravet sst. (Holmens). Femten år gammel ansattes B. som mekanikerlærling i værkstederne på Polyteknisk læreanstalt hvor han uddannedes 1836-42. H. C. Ørsted lagde mærke til den opvakte unge mand som han ofte benyttede som assistent ved fysiske forsøg. Efter endt læretid rejste B. med støtte af det Reiersenske fond til udlandet og arbejdede i de fire år, rejsen varede, på de mest ansete mekaniske værksteder i Berlin, Wien, St. Gallen og Paris. Da H. H. Baumgarten 1846 ønskede at udvide sit maskinværksted ved et større anlæg i den såkaldte Kierulffs have på Christianshavn, henledte H. C. Ørsted hans opmærksomhed på B., og efter dennes hjemkomst stiftedes 20.7.1846 firmaet Baumgarten & B. Virksomheden som okt. s.å. flyttede til Christianshavn voksede meget hurtigt, ikke mindst på B.s initiativ. Allerede 1847 blev der til maskinværkstedet føjet et jernstøberi. Der tilvirkedes ikke blot dampmaskiner, bogtrykpresser og varmeapparater, men fra 1849 tillige dampskibsmaskiner. Denne sidste virksomhed førte til ny udvidelse, idet firmaet lejede "Engelskmandens plads" ved Christianshavns kanal og her anlagde et jernskibsværft. Det første jernskib afleveredes 1854. Det var statens "Troppetrarisportfartøj Nr. 1". Store bestillinger, bl.a. fra marinen og postvæsenet, nødvendiggjorde stadige udvidelser. Baumgarten & B. der ved flytningen til Christianshavn beskæftigede 30 arbejdere var 1862, da Baumgarten trådte tilbage, oppe på 450 mand. 1862-65 var B. ene om ledelsen. Sidstnævnte år optog han englænderen W. Wain som kompagnon, særlig med henblik på skibsbyggeriet der var Wains speciale. I årene 1867-69 da firmaet byggede den nye Knippelsbro (nedrevet 1909) beskæftigedes der 700 mennesker. Skibsværftet krævede stadig større plads, og da der tilbød sig lejlighed til at henlægge værftet til Refshaleøen, hvilket krævede stor kapital, omdannedes virksomheden fra 1.1.1872 til et aktieselskab, aktiekapital 3 mill. kr., med B. og Wain som direktører og C. F. Tietgen som selskabets formand. Efter Wains død 1882 var B. atter enedirektør indtil 1887. Fra 1880 var virksomheden blevet forøget med fabrikationen af centrifuger der efterhånden antog et meget stort omfang. 1890 trak B. sig tilbage fra ledelsen.

B. var fra sin ungdom en meget initiativrig og virksom, mand, dertil en fast og retlinet karakter. Han fulgte med vågent blik ethvert fremskridt der kunne komme hans virksomhed til gode, og søgte stadig at optage nye opgaver. Han var efter den tids forhold en human arbejdsgiver. Ved oprettelse af syge-, alderdoms- og begravelseskasse søgte han at gavne sine arbejdere. Initiativet til stiftelsen af Arbejdernes byggeforening 1865, oprindelig bestemt for B. & Wains arbejdere, udgik også fra ham. Ved hans afgang beskæftigede firmaet 1800 arbejdere.

Familie

Forældre: restauratør Carl Christian! Friedrich B. (1794-1859, gift 2. gang 1830 med Martine Henriette Mildenstein, 1803-76) og Maria Hensen (ca. 1794-1829). Gift 12.6.1847 i Kbh. (Petri) med Catharine Elisabeth Johanna Pöhls, født 31.5.1821 i Schönberg i Mecklenburg, død 25.1.1894 i Kbh., d. af bagermester og rådmand Christian Heinrich P. (1782-1829) og Catharina Sophie Hein (1790-1843, gift 2. gang 1831 med bagermester Joachim Daniel Christoph Methling, 1796-1876, gift 2. gang 1844 med Luise Sophie Elisabeth Kniep, 1810-71).

Udnævnelser

Etatsråd 1885.

Ikonografi

Mal. af J. V. Gertner, 1870. Litografi af I. W. Tegner, 1870, gengivet i træsnit 1871 og 1879. Træsnit af C. L. Sandberg, 1874, litograferet 1875. Mal. af P. S. Krøyer, 1885. Buste (B & W)..

Bibliografi

C. Nyrop: Bidrag til den da. industris hist., 1873 26 32-62. III. tid. 8.1.1899. Aktieselskabet B & W, 1846-1906, 1906. Th. Hauch-Fausbøll i Berl. tid. 15.12.1931. Johs. Lehmann: B. & W. gennem hundrede år, 1943.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig