C.C. Scavenius, Carl Christian Brønnum Scavenius, 6.8.1915-21.7.1987, officer, godsejer. S. blev student fra Stenhus 1935 og blev derefter uddannet ved landbruget. Værnepligten blev aftjent ved livgarden hyor S. 1940 blev udnævnt til løjtnant af reserven. Under besættelsen blev han fra efteråret 1943 Svend Truelsens nærmeste medarbejder i dennes reorganisering af den danske efterretningstjeneste. Stærkt belastet af illegalt arbejde kom han 1944 til England, hvor han blev uddannet i den engelske hærs Special Forces. Da et større parti engelske våben blev oversejlet til Göteborgområdet med indsmugling til Danmark for øje fik S. betroet opsyn med omladning fra svensk til dansk havn. 1945 overtog S. Klintholm gods og blev hurtigt inddraget i landbrugsorganisationernes arbejde, først som medlem af bestyrelsen for den lokale landboforening. 1960–81 var S. formand for Præstø amts landboforening, ligesom han blev medlem af bestyrelsen for henholdsvis De samvirkende sjællandske og De samvirkende danske landboforeninger. I en periode var han også medlem af Landbrugsrådet.

I sit organisationsarbejde har S. især beskæftiget sig med hurdyrbrugssektoren og med landbrugets mekanisering. Han har således 1966–81 været medlem af statens husdyrbrugsudvalg og interesserede sig desuden specielt for eksporten af avlsdyr, blev formand for avlsdyreksportudvalget og senere for fællesudvalget for avlskvægeks-porten. I den forbindelse blev S. optaget af mulighederne for eksport af aviskvæg til udviklingslandene og var 1975–80 bestyrelsesformand i Danagro Adviser A/S som var blevet oprettet af landbrugsorganisationerne med henblik på at fremme den agro-industrielle eksport. På mekaniseringsområdet blev S. formand for De sjællandske landboforeningers maskinudvalg 1967 og samtidig medlem af statens redskabsudvalg samt af bestyrelsen for Landbrugets rationaliseringsfond. Ved omlægningen af det landbrugsfaglige arbejde 1971 blev han medlem af landsudvalget for bygninger og maskiner indtil 1975. S. har været talsmand for et nært samarbejde mellem landbrugets organisationer og har selv været med til at formidle samarbejdet mellem landboforeningerne og de store gårde. Han har været medlem af bestyrelsen for Det kgl. danske landhusholdningsselskab 1955–81, og formand for Reserveofficersforeningen i Danmark 1961–68. Som ejer af Møns klint har S. søgt at få organiseret offentlighedens adgang til klintens natur på hensigtsmæssig måde og afstod efter længere tids forhandling området til staten. 1969 blev han oberstløjtnant af reserven.

Familie

C.C. Scavenius blev født på Klintholm, Magleby; begravet på Magleby kirkegård.

Forældre: godsejer, kammerherre Carl Sophus S. (1872–1961) og Gerda Hansen (1886–1959). Gift 1. gang 28.10.1943 i Kbh. (Holmens) med Birte Elsebe Rist, født 30.4.1918 på Frbg. (gift 2. gang 1975 med kammerherre, hofjægermester Christian Ove Sehestedt Juul, født 1918), død 22.2.1996, d. af direktør, cand. polyt. Torben R. (1875–1932) og Gerda Elfride Sonne (født 1890). Ægteskabet opløst 1966. Gift 2. gang 2.8.1966 i Magleby med Yvonne Westermann, født 28.4.1930 i Egypten, død 21.4.1990, d. af forlagsboghandler Poul W. (1902–73) og Ester Elisabeth Møldrup (født 1903).

Udnævnelser

R. 1969. R.1. 1980.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig