C.F. Carøe, Christian Frederik Carøe, 1.1.1823-5.5.1891, landmand. Født i Horsens, død på Skærvad, begravet i Ginnerup. Straks efter konfirmationen kom C. to år i landvæsenslære på en gård i Bjerre hrd.; han søgte derefter 1841 - som flere unge, videlystne landmænd på den tid - videre landøkonomisk uddannelse i Holsten hvor han i syv år var forvalter på tre forskellige gårde; han var derefter to år overforvalter på Ourupgård og overtog maj 1848 forpagtningen af Nielsminde i Vendsyssel og indførte s.å. den første tærskemaskine til landsdelen. Her var C. i ni år og fik god skik på den forsømte, hidtil ubeboede ejendom. Sammen med broderen, J. F. C. overtog han 1857 hovedgården Skærvad ved Grenå med tilhørende gods (afbyggergårdene Holmen, Neergårdsminde, Skærvad møllegård m.m.) der under hans energiske ledelse forvandledes fra en tarvelig gård med simpel besætning til en veldreven ejendom med stor yderig besætning på 300 kreaturer. Han holdt omhyggeligt regnskab og meddelte nu og da i Ugeskrift for Landmænd talmæssige resultater fra bedriften som ikke blot giver oplysning om fremgangen, men desuden om produktionsvilkårene på en veldreven herregård ved den tid. Han var en varm forkæmper for bevarelsen og udviklingen af rent jysk malkekvæg. Både mejeriprodukterne og markprodukterne som maltbyg fra Skærvad var af anerkendt fin kvalitet. Endnu før hedeselskabet tog plantningssagen op havde C. anlagt en plantage på 200 tdr. land foruden et større have- og parkanlæg ved gården. - Allerede 1848 blev C. medlem af bestyrelsen for Ålborg amts landboforening; 1868 var han med til at stifte Grenå landboforening og var formand indtil 1883 da han ønskede at træde tilbage og blev udnævnt til æresmedlem. 1877-87 var han formand for Den jyske haglskadeforening, han var i overbestyrelsen for Kolindsunds aktieselskab, repræsentant i Brandassuranceforeningen' Jylland, i komiteen for anlæg af Randers-Grenåbanen, medlem af amtsrådet, landvæsenskommissær m.m. I 35 år var han dommer ved landmandsforsamlinger, dyrskuer og udstillinger. Han var den første danske landmand som indsendte prøver af kunstgødning og foderstoffer fra forskellige fabrikker til analyse, og fik ved landhusholdningsselskabet udvirket at analyseresultaterne offentliggjordes. - C. var en energisk og selvstændig personlighed med indsigt og erfaring i landbrugets forhold, og Skærvad blev et søgt lærested for unge landmænd. - Broderen, grosserer Johan Frederik Carøe (3.8.1817-27.12.1893) grundlagde et komeksportfirma i København, C. & Co., og var 1860-93 medlem af borgerrepræsentationen. Han havde en væsentlig andel i oprettelsen af den første danske slutseddel, Fobslutsedlen af 1856. Portrætteret på Krøyers børsbillede, 1895.

Familie

borgmester i Horsens, senere byskriver i Vejle Hans Frederik C. (1784-1852) og Helene Kruuse (1783-1865). Gift 24.6.1853 i Horsens ved Nørre Sundby med Ernestine Caroline Adalberta Augusta Wesenberg, født 9.10.1830 i Ålborg, død 18.12.1911 i Hjørring, d. af proprietær Jacob Albert W. (1802-79) og Ernestine Cathrine Elisabeth Wesenberg (1805- 51).

Udnævnelser

R. 1886.

Ikonografi

Foto. Mindesten i Skærvad skov.

Bibliografi

Ugeskr. for landmænd, 7. r. III, 1891 271 f. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig