C.F. Pedersen, Claus Oluf (Olav) Pedersen, 31.1.1880-23.7.1969, amtsforvalter, politiker. Født i Bramdrup ved Haderslev, død i Roskilde, begravet sst. Efter folkeskolen uddannedes P. på Hejls efterskole 1894-95, på Tune landbrugsskole 1904-05 og på Askov højskole 1905-06 og 1906-07, tog præliminæreksamen i Kbh. 1907 og veterinæreksamen på landbohøjskolen 1912. Skønt den danske eksamen ikke gav ret til praksis efter preussisk lov virkede P. som dyrlæge i Jels, tålt af de tyske myndigheder, men tog under første verdenskrig ophold i Danmark. Efter krigens afslutning praktiserede han 1919-21 i Rødding og udnævntes 1921 af ministeriet N. Neergaard til amtsforvalter i Sønderborg. 1928 forflyttedes han til Roskilde hvor resten af hans embedstid faldt, og hvor han boede til sin død. Forud for genforeningen virkede han i agitationen for Flensborgs indlemmelse og kom i skarp opposition til H. P. Hanssen og hans tilhængere. Mens H. P. Hanssen forud for septembervalget 1920 da sønderjyderne for første gang skulle deltage i et dansk rigsdagsvalg, ønskede at de sønderjyske rigsdagsmedlemmer skulle udgøre en fraktion uden tilslutning til noget parti, sommeren 1920 ændret til et sønderjysk venstre, begyndte P. juli 1920 organiseringen af vælgerforeninger i tilknytning til det kongerigske venstre der accepterede disse organisationer. H. P. Hanssen måtte da opgive sine planer og opstillede ikke til valget. De fire venstremænd der valgtes var alle H. P. Hanssen-tilhængere, men ved valget 1924 opstilledes P. som Flensborg-venstres mand i Løgumkloster- og Sønderborgkredsene og opnåede valg. Han genvalgtes, fra 1926 også opstillet i Tønderkredsen, til 1932. Derefter var han kandidat for venstre i Ålborg amt 1935, i Århus amt 1939 og i Frederiksborg amt 1939 og 1943, men uden at blive valgt. 1933-37 redigerede han tidsskriftet Dansk Politik der navnlig behandlede økonomiske forhold i liberalistisk belysning. I sin rigsdagsperiode var han under regeringen Madsen-Mygdal medlem af finansudvalget og hørte i partiet til dem der ikke havde opgivet tanken om en forening af venstre og det radikale venstre. En tanke han arbejdede ihærdigt for var indførelse af en lovfæstet og maksimeret grundværdiskat der skulle afløse landbrugets ejendomsskatter, bl.a. for at sætte bom for stigende kommunal ejendomsskat.

Familie

Forældre: gårdejer Jens Peder P. (1829-90) og Margrethe Skau (1850-1902). Gift 1. gang 26.12.1912 i Kolding med Ingeborg Wissing, født 5.2.1886 i Kalundborg, død 3.4.1929 i Roskilde, d. af dyrlæge, senere inspektør ved Kolding andelssvineslagteri Esben Sørensen W. (1857-1937) og Karen Sofie Nielsen (1863-1938). Gift 2. gang 5.9.1931 i Roskilde med Anna Sophie Thiele, født 21.5.1891 i Skive, død 4. 8.1973 i Roskilde, d. af borgmester i Skive, senere herredsfoged i Sunds og Gudme herreder Just T. (1843-1916) og Malwina Frederikke Raffenbergt 1848-1913).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

J. H. Monrad i Venstre i 100 år, 1901-39, 1970. Agnes Schmidt Poulsen i Sønderjyske årbøger, 1977 118-77.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig