C.L. Scheidt, Christian Ludwig Scheidt, 26.9.1709-25.10.1761, jurist, historiker. Født i Waidenburg, Württemberg, død i Hannover, begravet sst. S. var året forud blevet juridisk professor i Göttingen, da han 1739 kaldtes til Kbh. som ordinær professor i borgerlig og dansk-norsk ret samt til lærer for kronprins Frederik (V). Efter Andreas Hojers død få måneder senere overtog han dennes professorat i natur-, folke- og statsret tillige med moralfilosofi og udgav i de følgende år flere latinske arbejder inden for disse discipliner. S. skrev korrespondancer fra Kbh. til Göttingische Zeitungen von gelehrten Sachen og formodes bl.a. at være forfatter til den anmeldelse af "Niels Klim", hvorover Ludvig Holberg følte sig krænket, til en anmeldelse af "Moralske Tanker" og til den meget udførlige nekrolog over Hans Gram. Bemærkelsesværdigt er det at han i modsætning til sine to nævnte kolleger var stemt for at give slesvigske (men ikke holstenske) studenter adgang til universitetsstipendierne på lige fod med danske og norske. S. der 1743 var blevet medlem af Videnskabernes selskab, offentliggjorde 1745–46 i dettes skrifter de to afhandlinger Beviis, at Danmark ikke nogensinde har været et Lehn af det Tydske Rige og Det Kongerige Norges ældgamle Frihed, ... med hosføyet Beviis, at dette Rige aldrig har været Danmarkes Crone incorporeret, ved hvilke han kvalificerede sig til posten som kgl. historiograf efter Gram (1748). Derimod blev Jacob Langebek foretrukket ved besættelsen af Grams gehejmearkivar-embede, og skuffelsen herover var medvirkende til, at S. s.å. modtog kaldelsen til Hannover som historiograf, bibliotekar og arkivar; her vandt han sig et navn især ved sin historiske udgivervirksomhed. Danmark bevarede han i venlig erindring; "die gesegneten dänischen Lande bleiben mir noch immer lieb", skrev han 1754 til A. F. Büsching.

Familie

Forældre: Hohenlohe-Pfedelbachsk råd og amtmand Johann S. (død 1714) og Dorothea Elisabeth Oxten (1677-tidligst 1756). Gift 1. gang 26.12.1738 i Göttingen med Johanne Dorothea Schmauss, født ca. 1722, død efter 1761, d. af juristen og historikeren, professor Johann Jacob S. (1690–1757). Ægteskabet opløst 1758. Gift 2. gang 1758 med Beata v. Maydel, født ca. 1713 i Estland, død 6.2.1762 i Hannover, d. af russisk generalmajor v.M.

Ikonografi

Maleri (Ledreborg).

Bibliografi

E. C. Werlauff i Hist. t. 2.r.VI, 1856 330–35. L. Koch sst. 5.r.VI, 1886–87 305f. Hist. saml. og studier, udg. H.

F. Rørdam II, 1896 423f 434f (Chr. VIs breve til J. L. Holstein). Herlov Dalhoff i Kirkehist. saml. 6.r.II, 1936–38 124. – Breve til J. L. Holstein i Kgl.bibl. Die Handschriften der königl. öffentlichen Bibliothek zu Hannover, ved Ed. Bodemann, Hannover 1867.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig