C.L. With-Seidelin, Carl Ludvig With-Seidelin, 27.10.1850-18.7.1924, søofficer. Født i Haderslev, død i Hornbæk, begravet i Kbh. (Vestre). W. blev kadet 1864, sekondløjtnant 1870, premierløjtnant 1872, kaptajn 1885 og kommandør 1898. 1869-70 var han med fregatten Sjælland på togt i Middelhavet hvor dette skib repræsenterede Danmark ved Suezkanalens åbningsfest i Port Said 17.11.1869. 1871-72 var han med fregatten Jylland til Vestindien, 1872-74 gennemgik han Hærens officersskoles ældste klasses artilleriafdeling, 1874 var han med Jylland på kongerejsen til Island, 1880-81 atter med Jylland til Vestindien og 1882 næstkommanderende med skonnerten Diana til Island. 1887-91 gjorde han tjeneste som undertøjmester ved artillerikorpset, var 1887 og 1891 med panserskibet Tordenskjold i eskadre, 1889, 1890 og 1891 chef for skonnerten Absalon på skydeskole, 1892 og 1893 chef for kanonbåden Falster med maskinskolens elever, 1894 næstkommanderende i panserskibet Helgoland i eskadre, 1895 fører af skoleskibet Georg Stage, 1896 chef for kadetskibet, korvetten Dagmar, 1897-98 chef for vagtskibet Sjælland ved Kbh., 1900 for panserskibet Odin, og 1903 tog han sin afsked. W. ejede en tid Mørkhøjgård. Han var meget kundskabsrig og flittig, var meget skrivende og en dygtig oversætter, har oversat Mark Twain til dansk. Han huskes særlig for sine marinehistoriske arbejder, bl.a. en bog om Lorentz Henrik Fisker (1891), var medarbejder ved Salmonsens Konversationsleksikon, Dansk biografisk Lexikon (1. udg.) og generalstabens værk Bidrag til den store nordiske Krigs Historie (I-X, 1899-1934). Som sønderjyde og ivrig forsvarsven var han formand for Danmarkssamfundet 1913-18; han var i det hele en meget nationalt indstillet mand hvilket ikke mindst prægede hans foredrag for de ham underlagte skibsbesætninger. Inden for forsvarsdebatten hævdede han som en af de få søofficerer betydningen af Kbh.s landbefæstning. W. var 1900 involveret i bestræbelserne for at skabe kontakt mellem officerer og højskolefolk, men formåede ikke at gøre flådens andre officerer interesserede i dette samarbejde.

Familie

Forældre: herredsfoged i Gram hrd., senere procurator, endelig overretssagfører i Kbh. Mouritz Peter With (1814-83) og Louise Binzer (1815-82). Navneforandring 13.7.1904. Gift 9.6.1877 i Kbh. (Holmen) med Marie Elisabeth Brinck-Seidelin, født 28.4.1852 på Vemmetofte, død 11.6.1926 i Kbh., d. af fideikommisbesidder Hans Diderik B.-S. (1821-1902) og Charlotte Sophie Christiane Hertel (1823-88).

Ikonografi

Mal. af Brita Barnekow, 1897. Foto.

Bibliografi

Berl. tid. 19.7.1924. Tidsskr. for søvæsen XCV, s.å. 540f. Søelieutenant-selsk. 1784-1934, 1934 135f. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig