C. Gammeltoft, Jens Christian Juulsgaard Gammeltoft, 19.12.1818-20.4.1873, borgmester. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Frue), begravet sst. (Ass.). G. blev student 1836 fra Borgerdydskolen i Kbh. og deltog med iver i studenterlivet. Efter 1841 at have taget teologisk embedseksamen studerede han et semester ved Berlins universitet og vandt efter sin hjemkomst guldmedaljen for universitetets teologiske prisopgave om udbyttet af Det nye testamentes apokryfe bøger for studiet af kristendommens historie. 1844 blev han lærer og 1847 overlærer ved søetatens drengeskole, tre måneder efter inspektør ved Suhmsgades skole. Som skolebestyrer havde han et anset navn. 1856 valgtes han til borgerrepræsentant, og da Kbh. 1857 fik udvidet selvstyre valgtes han til rådmand og 1860 til borgmester ved magistratens 2. afdeling, under hvilken kommunens økonomiske forhold, skattevæsen, jorder og love, hospitalsvæsen m. m. hørte. G. fik kommunens regnskabsvæsen, der var meget utilfredsstillende, bragt i god orden. Begavet med et ualmindeligt administrativt talent tog han initiativet til en mængde forbedringer hvis gennemførelse han sikrede ved stadig personlig deltagelse i alle forretninger og ved det nøjagtige tilsyn han førte med de mange embedsmænd og betjente der hørte under hans afdeling. Kbh.s kommunale indkomstskat fra 1861 der mødte megen modstand gennemførte han med stor dygtighed. I hans tid foregik salget af det til Bistrup gods hørende bøndergods, og ved en heldig overenskomst med statskassen erhvervede han ved lov af 1867 stadens fæstningsværker for kommunen. Ligeledes fuldendtes kommunehospitalet, og Skt. Hans hospital blev for en stor del ombygget. Som medlem af Kbh.s havneråd tog han ivrigt del i forhandlingerne om havneudvidelsen i 1860erne. Som formand for teaterkommissionen havde han stor del i opførelsen af Det kgl. teaters nye bygning, og på hans forslag ydede kommunen 1870 et bidrag hertil på 250.000 rdl. – Justitsråd 1861. Etatsråd 1866.

Familie

Forældre: grosserer Ole Christian G. (1783-1821) og Wibekke Marie Lund (1787-1869). Gift 9.5.1845 i Kbh. (Frue) med Cathrine Margrethe Philippine Nimb, født 23.3. 1817 i Kbh. (Frue), død 15.6.1881 sst. (Frue), d. af kammerråd, kontorchef, senere etatsråd Jørgen N. (1772-1848) og Elsebeth Kofod (1777-1831). Far til Carl Gammeltoft.

Udnævnelser

R. 1863. DM. 1872.

Ikonografi

Mal. af A. Schiøtt, 1855. Mal. af O. Bache (Kbh.s rådhus). To træsnit 1873 efter foto, det ene af H. P. Hansen. Relief af G. Jensen, 1918. Foto.

Bibliografi

III. tid. 4.5.1873. Axel Linvald: Bistrup. Byens gods 1661-1931, 1932 231.-Papirer og breve i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig