C. Holten, Carl Valentin Holten, 18.5.1818-1.12.1886, fysiker. Født i Kbh. (Frue), død sst. (Johs.), begravet sst. (Ass.). H. fik sin første undervisning i Efterslægtselskabets skole; efter konfirmationen kom han i smedelære i Frederiksværk hvor han gjorde svendestykke 1837. Han studerede derefter ved Polyteknisk læreanstalt og blev 1841 kandidat (mekaniker). Straks efter blev han amanuensis hos H. C. Ørsted som hurtigt var blevet opmærksom på H.s ualmindelige evner. Han kom således til at assistere Ørsted ved de forsøg denne endnu i sine sidste leveår udførte over diamagnetisme og termoelektricitet; ved forsøgene viste han sig i besiddelse både af et praktisk hoved og stor fingerfærdighed, og i sin senere omfattende lærervirksomhed gennemførte han da også de ledsagende eksperimenter ualmindelig elegant. H. bevarede stedse en dyb højagtelse for Ørsted der både som lærer og menneskeligt havde betydet meget for ham. H.s akademiske lærerbane begyndte 1847 da han ansattes som docent i matematik ved Polyteknisk læreanstalt, idet man havde ønsket en ikkespecialist som lærer i matematik for kemikerne; det affødte dog fra den forbigåede A. Steens side heftige angreb på Ørsted og Chr. G. Hummel i to pjecer og protester fra professor C. Ramus. 1849 blev H. lektor i fysik ved universitetet, efter at han s.å. havde underkastet sig studentereksamen der dengang var en nødvendighed for en universitetslærer. N.å. beskikkedes han tillige til at holde forelæsninger i matematisk fysik ved læreanstalten, og aug.1852 blev han efter Ørsted professor i fysik ved universitetet, en stilling han beklædte i 34 år. 1857 overtog han tillige undervisningen i fysik ved læreanstalten og indtrådte i dennes bestyrelse, og 1872–83 var han direktør for anstalten. 1850–57 var han lærer ved den militære højskole, tidligere havde han i nogle år været lærer ved Efterslægtselskabets skole. 1877–78 var han universitetets rektor.

H. var åbenbart en usædvanlig fremragende lærer og foredragsholder. Hans omfattende lærervirksomhed har vel for en del hæmmet hans rent videnskabelige arbejde som også led under hans vidt spredte interesser. Her må dog nævnes hans Lysets Naturlære, 1861 som er en meget selvstændig og udførlig fremstilling af lyslæren; han udgav og bearbejdede Ørsteds mekaniske fysik og skrev en lille naturlære (Læren om Naturens almindelige Love, 1857) der fik stor udbredelse som skolebog og udkom i otte udgaver. H. har endvidere bearbejdet de danske meteorologiske iagttagelser 1767–1868 for at se om der er nogen antydning af forandringer af klimaet i dette tidsrum; han finder det sandsynligt at vinteren er blevet mildere, sommeren koldere. I andre arbejder beskæftigede han sig med regnforholdene, vindenes hyppighed og styrke samt nordlys (tr. i Vidensk. selskabs oversigter). Særlig interesserede han sig for mekaniske problemer, og han har angivet smukke løsninger af derhen hørende opgaver, således hans centrifugalregulator for ækvatorialinstrumenter og hans automatiske vægtskål. – H. var i besiddelse af ualmindelig begavelse i flere retninger; hans interesser var også mangesidige; med den fysiske litteratur var han meget fortrolig, men ved siden heraf havde han et ualmindeligt litteraturkendskab, ikke mindst for den dramatiske litteraturs vedkommende (Holberg, Shakespeare). Han besad et af sin tids største privatbiblioteker. Som direktør for Polyteknisk læreanstalt arbejdede han på at skaffe denne en ny tidssvarende bygning; dette arbejdede strandede længe på rigsdagens modstand, og da det endelig kunne gennemføres følte H. sig for gammel til at forestå flytningen og afløstes 1883 som direktør af Julius Thomsen. -1860 blev H. medlem af Videnskabernes selskab. 1866–86 var han formand for Selskabet for naturlærens udbredelse hvori han som yngre holdt udmærkede populærvidenskabelige foredrag ligesom han gennem mange populære artikler bidrog til udbredelse af oplysning. Efter C. V. Rimestads død blev han 1879 formand for Arbejderforeningen af 1860. Endvidere var han en kortere tid formand for Industriforeningen, og han var medstifter af Foreningen Fremtiden.

Familie

Forældre: vare- og vekselmægler Mathias H. (1783–1867) og Anna Sophie Nicoline Kramer (1782–1844). Ugift.

Udnævnelser

R. 1858. DM. 1872. K.2 1879.

Ikonografi

Træsnit 1869 og 1872. Buste af Th. Stein, 1872. Træsnit af G. Pauli, 1877, endvidere 1881, 1885, efter dette træsnit 1888, endvidere to 1886. Litografi 1887 og efter dette 1889. Buste af Axel Hansen (Danm.s tekn. højskole). Mal. af Hansen-Svaneke, 1936 (Arbejderforen. af 1860). Foto.

Bibliografi

Berl. tid. 2.12.1886. III. tid. 12.12.s.å. H. O. G. Ellinger i Fremtidens nytårsgave ny r.VI, 1887 1–16. Daniel Jacobson: Jeg husker-, 1923 106f. M. C. Harding: Selsk. for naturlærens udbredelse, 1924.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig