C. Kraft, Carl Valdemar Kraft, 30.5.1849-12.3.1924, jurist. Født i Kbh. (Frue), død i Cairo, begravet i Kbh. (Vestre). K. blev student 1867 fra Herlufsholm, cand.jur. 1873, 1874 assistent (sekretær) i justitsministeriet, fuldmægtig 1885, ekspeditionssekretær 1886, kontorchef 1888 og assessor i landsover- samt hof- og stadsretten 1890, censor ved de juridiske eksamina 1891–96. 1896 blev han Johs. Ussings efterfølger som dommer i de internationale domstole i Egypten, først i Mansurah, præsident sst. 1899, 1901 i Cairo, vicepræsident 1908–12 og 1914–16, præsident 1916–20. I maj 1918 beskikkedes K. til præsident for en specialret i Alexandria i et processuelt spørgsmål. Ved resolution af 1902 var der forbeholdt ham plads i højesteret -1907 ekstraordinær assessor sst., men han opnåede ikke udnævnelse til et embede i Danmark, og han blev i Egypten indtil han 1920 faldt for aldersgrænsen. Han var en mand af ånd, en lys og levende intelligens, men ikke uden en vis stejl ensidighed og letvakt sårbarhed. Han havde lidt den skuffelse der prægede ham hele livet igennem at han blev besejret af Jul. Lassen i konkurrencen om det ved A. Aagesens død 1879 ledigblevne professorat. Ved denne lejlighed skrev K. sit videnskabelige hovedværk Om Hovedprincipperne i den formueretlige Anordning, 1881 der har størst betydning ved kritikken af C. Goos' bestemmelse af den objektivt retsstridige handling. En studierejse til Tyskland, Frankrig og England på det Hurtigkarlske legat 1884–86 fulgte efter professorkonkurrencen. Under mærket α skrev K. senere i Berlingske Tidende artikler, delvis af polemisk natur, fremkaldt ved en tvangsindlæggelse af en fhv. juridisk embedsmand. Kbh.s universitet var K.s hovedarving, jfr. legatfundats af 24.8.1925.

Familie

Forældre: overretsprokurator Hans Rudolph K. (1808–61) og Caroline Elisabeth Brandt (1816–50). Ugift.

Udnævnelser

R. 1883. DM. 1901. K.2 1911. K.1 1919.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Saml. af de for Kbh.s univ.s legater gældende bestemmelser, 1962 328–30. – Frantz Dahl i Berl.tid. 17.3.1924. Samme i Tidsskr. for retsvidenskap, Oslo s.å. 464–68.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig