C. Lambek, Hans Christian Laurids Christensen Lambek, 10.10.1870-28.12.1947, filosof. Født i Sønder Lem, død på Frbg., urne på Højmark kgd. L. blev student 1889 fra Døckers kursus, tog filosofikum n.å. og studerede et par år filosofi ved universitetet, men tog ingen afsluttende eksamen. 1894–97 var han skolebestyrer i Jyderup, 1899–1902 lærer ved Det danske selskabs skole i København og 1908–26 bestyrer af Horslunde realskole. – Ved stor sparsommelighed kunne han derefter hellige sig sit psykologisk-filosofiske forfatterskab der omfatter ialt ca. 40 bøger, heraf otte på engelsk. Han var noget af en enspændernatur og følte sig i opposition til universitetsfilosofien, men sluttede sig til retsstatsbevægelsen og var medstifter af Danmarks retsforbund (1919) og redaktør (1919–20) af Retsstaten, ligesom han sammen med Sev. Christensen og Axel Dam udgav bogen Retsmoral i Privatliv og Statsstyre, 1916 (sv. udg. s.å.).

Før århundredskiftet skrev han om litteratur (fx Fire kritiske Studier, 1896 og Bidrag til Ibsen-Kritiken, 1899) og udgav en digtsamling (Vide Egne, 1892), og 1902–04 udgav han Tidsskrift for Aandskultur og Menneskekundskab. Af senere værker kan nævnes Udkast til en sjælelig Bevægelseslære I-III, 1901–06, Personlig Kultur, 1910 (3. udg. 1933, på svensk 1924 og tre senere udgaver), Dagligdagen, 1914, Om Vurderingsproblemet, 1921, The Structure of Our Apprehension of Reality, 1933, Government by the Principle of Moral Justice, 1934, Essay on the Foundation of Cognition, 1935, Studies in the Dynamic Coherence of Mental Life, 1938, Four Essays, 1946 og An Analysis of Volitional Life, 1947. Posthumt udgaves 1952 Problems of Morality and Moral Justice. I tilslutning til L. Feilberg, hvis sjælehygiejniske arbejde han på sin vis fortsætter, søger L. ud fra selviagttagelsespsykologiske analyser at tilvejebringe det teoretiske grundlag for en praktisk livskundskab, der med udgangspunkt i en "sjælelig bevægelse" tilsigter at øge individets sjælelige "fylde" eller "vækst" og muliggøre harmoniske forhold mellem menneskene indbyrdes. Som erkendelsesteoretiker repræsenterer han psykologismen, som moralfilosof retsmoralen.

Familie

Forældre: gårdejer Jens Christian Christensen (1830–1916) og Mette Kirstine Nielsen (1830–1910). Navneforandring 26.10.1891. Ugift.

Ikonografi

Mal. af Anders Thuborg, 1946. Foto.

Bibliografi

V. Bendtsen og V. Milthers: Slægten fra Fastergaard, 1906 (2. udg. 1952) 90. Vald. Vedel i Tilskueren, 1903 752–55. Ellen Key: Lifslinjer II, Sth. 1905 (2.opl. 1924–25) 400 518 526 528. Karl Christensen: Hvor fremtiden gror, 1911 106–22. J. Landquist i Dagens nyheter 7.6.191 I. Samme i Aftonbladet 18.4.1931. Hans Larsson sst. 23.9.1932. A. Dam i Hovedstaden 25.1.1913. Th. Hauch-Fausbøll: Studenterne 1889–1914, 1914 219. Th. Adler Lund i Vor tid I, 1914–17 400–09 (anm. af Udkast til en sjælelig bevægelseslære). Anathon Aall: Filosofien i Norden, Kria. 1919 213–16. Paul V. Rubow: Litterære studier, 1928 94. Vald. Hansen i Nord. t. for vetenskap, konst och industri ny r. XXIV, Sth. 1948 421–25. Johs. Smith i C. L: Problems of morality, 1952 7–10. -Papirer i Kgl.bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig