C. Nyholm, Johannes Christopher Nyholm, 24.11.1803-28.1.1867, landmand, politiker. Født på Turebyholm, død på Baggesvogn, begravet i Søllerød. N. blev student 1823 (Vordingborg) og studerede teologi et par år, men blev derefter landmand. 1828 købte han Duemosegård ved Helsinge som han solgte 1830, da han erhvervede Sohngårds-holm ved Ålborg og Vorgård ved Bælum. De to gårde afhændede han 1837 hvor han købte Baggesvogn gods mellem Hjørring og Frederikshavn. 1847-56 ejede han yderligere Vrejlev kloster i Vendsyssel og 1850-66 Dronninggård ved Holte. N. viste sig hurtigt som en dygtig landmand der udnyttede de opadgående konjunkturer efter landbrugskrisens afslutning. Han bragte sine gårde, særlig Baggesvogn, i god stand, arbejdede for kvægavlens forbedring og foretog betydelige plantningsarbejder. På Baggesvogn afløste han hoveriet og fremmede salget af bøndergods til selveje. Særlig i Vendsyssel fik hans indsats som landmand stor betydning, idet han ved at drive den ved overtagelsen forsømte Baggesvogn stærkt frem som en af de første i landsdelen angav retning og mål for det moderne intensivt drevne landbrug. Over for sine undergivne havde N. ry for humanitet og hjælpsomhed og allerede i hans levetid knyttedes tilnavnet "bondens ven" til N. – Trods stor aktivitet som landbruger havde N. overskud til en omfattende offentlig virksomhed. 1838 og 1840 valgtes han som suppleant for sædegårdsejerne til Viborg stænder, og 1842 til 1846 deltog han som repræsentant i forsamlingerne og markerede sig her som tilhørende den liberale fløj, idet han også gjorde sig til talsmand for bøndernes interesser. 1842-60 var han et aktivt medlem af Hjørring amtsråd, 1845 medstifter af Hjørring amts landøkonomiske forening og 1851-60 dennes formand. Hans indsats i det landøkonomiske foreningsarbejde udbyggede den placering af ham som landbrugets foregangsmand i Vendsyssel. 1851 var han medstifter af Kreditforeningen af jyske landejendomsbesiddere, 1852-63 repræsentant for Hjørring amt og 1859-62 formand for foreningens repræsentantskab. – 1848 valgtes N. som medlem af den grundlovgivende rigsforsamling og sluttede sig her til højre fløj, skeptisk over for indførelsen af almindelig valgret. 1849-52, 1853-55 og atter 1857-59 valgtes han til medlem af landstinget hvor han fortsat regnedes til de konservative med en vis hældning mod centrum. 1849 valgtes han til medlem af landbokommissionen, og 1853 var han formand for den forenede rigsdag. – Uden at nå frem til en egentlig førerstilling, hverken som landmand eller som politiker, står N. som en karakteristisk repræsentant for den type borgerlige godsejere der trådte frem i årtierne efter 1830. Hans politiske konservatisme i landpolitisk sammenhæng lod sig udmærket forene med et fordomsfrit virke for landsdelens økonomiske og sociale fremskridt og imødekommenhed over for andre samfundslags krav. I Vendsyssel valgtes N. mere på sin personlige anseelse end på sit politiske program, og hans position i landsdelen var ikke uden betydning for sønnens og brodersønnens -H. C. Nyholm og L. C. Nyholms – politiske debut i egnens valgkredse. – Etatsråd 1853.

Familie

Forældre: godsinspektør på Bregentved, justitsråd Lars Christian N. (1758-1824, gift 2. gang med Armgard Maria Hammershaimb, 1784-1859) og Anna Brandt (1771-1805). -10.8.1827 i Kbh. (Trin.) med Adelaide Margrete Bang, født 23.9.1804 i Kbh. (Garn.), død 17.6.1861 på Frederikslund, Søllerød, d. af birkedommer, senere justitsråd Hans Jørgen B. (1758-1826, gift 1. gang 1780 med Adelheid Margrethe Rømer, 1758-1803) og Charlotte Amalie Rubens (1783-1871). – Halvbror til Carl N.

Ikonografi

Afbildet på litografi af Viborg stænder 1844 efter tegn. af L. A. Smith. Litografi af C. M. Tegner.

Bibliografi

Ved Hjørring amts landboforen.s 50 års jubelfest, red. V. Carlsen m. fl., 1895. Thomas Larsen: En gennem-brudstid II–III, 1921-27. Hans Jensen: De danske stænderforsaml.s hist. I–II, 1931-34. Samme: Dansk jordpolitik II, 1945 (reproudg. 1975). Søren B. Nyholm: Mænd af slægten, 1933 77-79. Sig. Jensen: Kreditforen. af jydske landejendomsbesiddere 1851-1951, 1951.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig