C. Schmidt, Christen Schmidt, 15.9.1721-10.4.1810, oversætter, notarius publicus. Født i Kelleklinte, Ubby sg. ved Kalundborg, død i Kbh. (Trin.), begravet sst. (Ass.). S., der havde navn efter faderens håndtering, dimitteredes 1739 fra Kalundborg, tog teologisk eksamen 1741, var en tid lærer og ernærede sig derefter en årrække som oversætter. Han oversatte bl.a. Benj. Lindners uddrag af Martin Luthers postiller (1746) og sammes levnedsbeskrivelse af Luther med dennes forklaring af første Mosebog (1748), hvorved han kom i voldsom polemik med F. C. Schönau; desuden var han delagtig i oversættelsen af det store værk Almindelig Historie over Reiser til Lands og Vands (1748–62). Sammen med Wille Høyberg udgav han 1755 Holbergiana som første bind af Kiøbenhavnske Samlinger af rare trykte og utrykte Piecer, men er uden ansvar for den diffuse fortale som Høyberg lod trykke uden S.s vidende. I kraft af sin sprogfærdighed blev S. 1756 notarius publicus i Kbh., et embede han afstod 1797. Mod S.s ønske blev hans mangeårige medarbejder P. A. Heiberg ikke hans efterfølger, og denne forbigåelse afstedkom den såkaldte notarial-fejde som S. tog sig meget nær. Til trods for den ringe embedsindtægt var S., bl.a. ved arv fra forældrene af en i datidens bondestand usædvanlig formue, således stillet, at han kunne samle sig et fortrinligt bibliotek som regnedes for en af de bedste privatsamlinger, navnlig med hensyn til danske historie og retsvidenskab samt dansk palæotyper. På grund af øjensvaghed solgte han 1803 hele samlingen til J. Scavenius (1749–1820) hos hvem den brændte under bombardementet 1807. S. var stiftende medlem af Det kgl. danske landhusholdnings-selskab. Det af J. S. Sneedorff stiftede mandagsselskab, en slags litterær klub, samledes efter Sneedorffs død i S.s hjem, så længe han levede.

Familie

Forældre: husmand og smed Jacob (ca. 1690–1759) og N. N. Gift ca. 1743 med Lovise Krog, født ca. 1718, død 3.3.1777 i Kbh. (Nie).

Ikonografi

Stik af A. Flint.

Bibliografi

Repertorium over legater..., udg. H. R. Hiort-Lorenzen og F. P. G. Salicath II, 1896 183 215. – Nyeste skilderie af Kbh. 28.4.1810. E. C. Werlauff: Det store kgl. bibl., 2.udg. 1844 278. Fr. Schiern i Hist. t. 4.r.II, 1870–72 818. P. M. Stolpe: Dagspressen i Danm. IV, 1882 (fot. optr. 1977). H. Schwanenflügel: P. A. Heiberg, 1891 417–20. [Jacob Gude:] En kbh.sk embedsmand, 1918 (fot. optr. 1970) = Memoirer og breve XXVII.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig