Carl Bratli, Carl Georg Valdemar Bratli, 16.7.1871-19.4.1957, sproglig og historisk forfatter. Født i Odense, død i Paris, urne i fællesgrav på Bispebjerg kgd. B. der under hele sin skoletid kæmpede med trange kår og væsentlig var henvist til egen hjælp blev 1890 student fra Odense, understøttedes i sin studietid navnlig af fru Marie Rée, enke efter udgiveren af Aalborg Stiftstidende politikeren Bernhard Rée, blev 1897 cand. teol., 1906 translatør i spansk, 1908 medlem af statens eksamensudvalg i spansk, italiensk og portugisisk. 1933 blev det ham overdraget at give undervisning i moderne spansk ved universitetet. Han blev tillige censor i spansk ved Handelshøjskolen i Kbh. En række studierejser til Frankrig, Spanien og Italien der begyndte 1895 førte efterhånden B. ind på en kildekritisk behandling af Spaniens storhedstid og derved til udgivelsen af Filip II af Spanien. Hans Liv og Personlighed, 1909 (fransk udg. 1912, spansk udg. 1927) hvori han søgte at give et andet og lysere billede af kongen og på forskellige punkter imødegik den tidligere opfattelse af dennes gerning og personlighed. Hertil sluttede sig en kyndig skildring af landet i samtiden Spanien. Kulturbilleder. 1912 der navnlig i 2. omarbejdede udg. (1927) tjente sin hensigt som en håndbog for den nordiske turist. Et leksikalt savn for Skandinaviens vedkommende blev afhjulpet ved en omhyggeligt udarbejdet Norsk-dansk-spansk Ordbog. 1916. I 1920 begyndte B. at arbejde på sit livsværk Spansk-dansk ordbog, som udkom 1947–1951. Det er en af de største ordbøger fra et fremmed sprog til dansk. Den udmærker sig ved at behandle alle arter af moderne spansk og ved at give et væld af kulturhistoriske og encyklopædiske oplysninger. En forkortet udg. udkom 1956 (ved Erling Hoffmeyer og Knud Kinzi). Den tilsvarende dansk-spanske ordbog, 1965 (af Arne Kofoed og Einar Krog-Meyer) var udarbejdet delvis på basis B.s arbejder og efterladte notater. Til undervisningsbrug udgav han 1946 Moderne Handelsbreve paa spansk, og sammen med Kristoffer Nyrop et hæfte Moderne spanske Forfattere, 1924. Endvidere besørgede han nye udgaver af Nyrops Lærebog i spansk, 1948 og Spansk grammatik, 1950. Samtlige arbejder bragte ham – selvsagt ikke mindst fra spansk side – megen anerkendelse, således 1928 æresdoktorgraden ved universitetet i Madrid. Endelig skrev B. om spanske forhold, såvel i danske som spanske tidsskrifter, bl.a. Eseritores daneses sobre la Historia de Espana. Til oplysning om Danmark udgav han 1929 udenrigsministeriets håndbog Dinamarca og 1953 Cuentecitos de Dinamarca, Molbohistorier. B. var 1913–23 næstformand i translatørforeningen, 1914–24 medlem af bestyrelsen for Alliance Francaise, hvis bibliotek især skyldtes hans arbejde, og fra 1918 -som stifter – formand for Dansk-spansk forening. 1923–25 opholdt B. sig på Balkanhalvøen og på Kreta som generalsekretær i Commission mixte pour l'échange des populations grecques et turques og som Folkeforbundets mandataragent til beskyttelse af muhamedanske minoriteter af albansk oprindelse i Epirus. R. 1948.

Familie

Forældre: læge, senere overlæge i hæren Frederik Carl Christian Mathias Lunding (1838–91) og Elna Georgine Jensen (1846–97). Navneforandring fra Jensen 25.2.1901. Gift 1. gang 18.3.1901 i Kbh. (Garn.) med Regine Wilhelmine Philippine Bille-Brahe, født 2.6.1859 i Kbh. (Holmens), død 1.4.1936 i Odense (gift 1. gang 1881 med mejeribestyrer, baron Ludvig Bille-Brahe (1858–98), han gift 2. gang med Katarina Helgesen), d. af grosserer Waldemar Bahnson (1829–1908) og Petrine Madsen (1830–1909). Ægteskabet opløst 1915 (antog atter navnet Bahnson). Gift 2. gang 19.9.1916 i Kbh. (Frels.) med Sophie Amalie (Døtte) Gersdorff Reenberg Worsøe, født 26.4.1890 på gården Armvang, Varde landsogn, død 20.11.1944 i Kbh. (gift 1. gang 1907 med sagfører Laurits Frank Worsøe, 1878–1933, gift 2. gang 1915 med Wilhelmine Elisabeth Dragheim 1889–1931), d. af proprietær, landbrugskandidat Tøger Hans de Teilman (1850–1936) og Hertha Othilia Schäff (1851–1936). Ægteskabet opløst 1934.gift 3. gang 4.12.1943 i Kbh. (Helligg.) med Ane Marie Nielsen Dahl, født 14.6.1885 i Hoven, Ringkøbing amt, d. af landmand Jørgen Nielsen Dahl (1854–1939) og Ane Kirstine Christensen (1861–99).

Ikonografi

Mal. af Carl Aagaard, 1909 og K. V. Hilkier, 1948. Foto.

Bibliografi

Studenterne fra 1890, 1915. [Kjeld Rask Therkilsen] i Berl. tid. 20.4.1957.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig