Carl Caroc, Frederik Carl Vilhelm Caroc, 25.11.1811-20.9.1882, officer. Carl Caroc blev kadet 1826, sekondløjtnant 1830, kom 1832 ind på den militære højskole og udnævntes 1834 til premierløjtnant. N.å. blev han adjoint i generalkvartermesterstaben, 1839 i generalstaben og kaptajn sst. 1845.

Som militær topograf vandt han sig et godt navn og ansattes ved krigens udbrud 1848 som stabschef ved flankekorpset under Schleppegrell. Juli s.å. blev han major og ved felttogets begyndelse 1849 chef for hærens topografer og leder af overkommandoens rekognosceringsarbejder. I denne stilling forblev han under begge års felttog, og en række kort over krigsskuepladsen blev resultatet af hans virksomhed. Han blev oberstløjtnant 1854, oberst 1856 og n.å. direktør for hærens topografiske tjeneste. Som leder af denne indlagde han sig betydelig fortjeneste, og både teknisk og administrativt virkede han dygtigt for kortfremstillingens udvikling; således blev der 1862-63 fremskaffet egnede lokaler i den gamle proviantgård. 1863 udnævntes han til generalmajor og overtog 3.2.1864 kommandoen over infanterireserven.

Et par dages ophold i Dannevirkestillingen var nok til at rive ham ud af de forestillinger han havde næret om stillingens styrke og tilstanden i hæren, og i krigsrådet 4.2. stemte han for tilbagetoget idet han erklærede at "der udfordredes mere mod til at stemme for dette end til at modtage et angreb på stillingen". 24.3. overtog han kommandoen over 3. division efter at general E. Wilster var blevet såret, men fratrådte efter eget ønske 27.7. kommandoen efter et sammenstød med overkommandoen hvorefter han atter overtog direktørposten ved den topografiske tjeneste.

Ved hærreduktionen dec. 1864 fik han afsked, men hans mangesidige evner og interesser anviste ham nye virkefelter. 1850 var han valgt til medlem af kommissionen angående krigsinvalidernes pensionering og n.å. af bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og for invalideforsørgelsen, og efter sin afsked fra hæren blev han formand i bestyrelsen for Den almindelige enkekasse. 1870 valgtes han til formand og forretningsfører for Livrente- og forsørgelsesanstalten af 1842 og for Livsforsikringsanstalten i København, og efter dens omdannelse 1871 til formand i bestyrelsen for Livsforsikrings og forsørgelsesanstalten af 1871, hvilken stilling han beholdt til sin død. 1859-70 var han borgerrepræsentant i København.

Broderen Christian Alexander Caroc, født 23.11.1823, død 9.6.1910, blev student 1841, cand.jur. 1850 og 1857 fuldmægtig i finansministeriets sekretariat, 1873 chef for dettes 1. departement og 1876 tillige chef for koloniernes centralbestyrelse. Som departementschef under Estrups regering var han en betydelig arbejdskraft i administrationen, men hans stærkt bureaukratiske holdning skabte vanskeligheder efter H. Hørrings overtagelse af regeringen 1894, og han afgik 1898. Konferensråd 1898. R. 1862. DM. 1875. K.2 1877. K.1 1880.

Sønnen Gustav Adolph Caroc, født 20.3.1845, død 6.3.1905, blev kadet 1860, 1866 løjtnant, 1881 kaptajn og 1893 kommandør. 1879-83 førte han postskib Korsør-Kiel og var derefter torpedobådschef. Han udnævntes til kontreadmiral, men døde forinden. R. 1877. F.M.l 1881. DM. 1893. K.2 1899. K.1 1904.

Familie

Carl Caroc blev født i København (Garn.), døde sst. og er begravet sst. (Garn.).

Forældre: kaptajn i ingeniørkorpset Herman Alexander Caroc (1784-1827) og Johanne Marie Schultz (1791-1859). Gift 2.11.1839 i Kbh. (Garn.) med Clara Augusta Resch, født 12.8.1818 på Kongsdal, død 26.7.1885 i Kbh. (Garn.), d. af godsejer Jacob Bentzen R. til Kongsdal, tidligere Petersgård og Nordfeld (1767-1848) og Anne Laurentze Neergaard (1787-1843).

Udnævnelser

R. 1848. DM. 1850. K. 1862.

Ikonografi

På mal. af F. C. Lund, 1885, "Danske Troppers Indrykning i Flensborg 1848". Træsnit. Foto.

Bibliografi

Den dansk-tydske krig 1864, udg. Generalstaben, I, 1890 256. Generalstaben 1808-1908, 1908 22. K. C. Rockstroh: General de Meza og Dannevirkes rømning, 1930 127 136f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig