Carl Castenschiold, Carl Vilhelm Behagen Castenschiold, 14.2.1837-23.7.1919, officer. Født på Borreby, død sst., begravet i Magleby. C. blev cand. polyt. 1861 med mekanik som hovedfag. Da der omtrent samtidig oprettedes uddannelsesskoler for reserveofficersaspiranter til fodfolket meldte han sig og blev antaget, men blev efter eget ønske overflyttet til artilleriet og udnævntes 1862 til sekondløjtnant i dettes krigsreserve. Nov. 1863 indkaldtes han og kommanderedes kort efter til fæstningskompagniet i Sønderborg. Efter flere ugers af C. skarpt kritiseret uvirksomhed her og i Dybbølstillingen kom der endelig fart i arbejdet, og C. fik fuld anvendelse for sin energi og virketrang ved stillingens armering. I febr. fik han kommandoen over artilleriet i skanserne 9 og 10, derefter i flankebatterierne på Als, og da artillerikommandøren i skanse 2, løjtnant Johan Anker 20.3. blev såret blev C. hans stedfortræder. Anker meldte sig dog efter nogle dages forløb atter til tjeneste, og de to løjtnanter skiftedes derefter til at have kommandoen i den udsatte skanse. Så forskellig C.s ydre optræden end var fra Ankers, erhvervede han ligesom denne fuldt ud mandskabets respekt og beundring: "Han er en "riflet" officer" hed det om ham. 18.4. var Anker i skansen, mens C. ledede artilleriforsvaret i nordre brohoved; da dette blev opgivet meldte han sig i kirkebatteriet på Als hvor han blev såret. Efter krigen indtrådte C. som elev på den militære højskole og udnævntes efter afgangseksamen (april 1866) til sekondløjtnant i artilleriet, men s.å. ansattes han à la suite. 1867 udnævntes han til premierløjtnant (uden for nr.) og tog 1869 sin afsked. Han havde efter sin ældste bror overtaget (købt) Borreby og helligede sig nu ganske landvæsenet. Skønt han ikke var oplært i faget lykkedes det ham ved energi og arbejdsomhed at blive en overordentlig anset landmand, ligesom hans praktiske og administrative evner blev udnyttet på mange måder. Han var medlem af Privatbankens bankråd 1879-1910, præsident i Det kgl. landhusholdningsselskab 1888-97, en årrække medlem af repræsentantskabet for Det gensidige forsikringsselskab Danmark, formand for akts. De danske Svineslagterier 1897-1915 m.m. 1907 udnævnte Skelskør ham til æresborger, og han var æresøverste i Kbh.s forsvarsbrødreafdeling. -Kammerherre 1886.

Familie

Forældre: godsejer, cand. jur. Adolph Frederik Holten C. til Borreby (1805-65) og Else Marie Olsen (1805-88, gift l. gang 1827 med premierløjtnant i søetaten Hans Jacob Hansen, 1797-1830). -26.10.1867 i Tjæreby med Karine Lucie Sophie Scavenius, født 30.8.1844 på Basnæs, død 31.1.1920 på Borreby, d. af hofjægermester Jacob Brønnum S. til Basnæs (1811-50) og komtesse Henriette Sophie Bertha Eleonore Moltke (1819-98).

Udnævnelser

R. 1864. DM. 1887. K2 1897. K1 1907. F.M.G. 1914.

Ikonografi

Træsnit 1864, kopieret s.å. Skitse samt mal. af O. Bache, 1902 (Fr.borg). Buste af Johs. Mølgaard, 191l (sst.). Tegn. af Gerda Ploug Sarp, 1913. Maleri (Hesselagergård).

Bibliografi

C. C: Indtryk og minder fra Dybbøl, 1908 - Chr. Christensen (Dons): Krigsminder fra Dannevirke og Dybbøl, 1886. Mit hjem, II, 1912 9-11. Fædrelandet 29.6.1913. III. tid. 13.7.1913. Vald, Rørdam i Berl.tid. 24.7.1919. [Anton Bing] i Ugeskr. for landmænd, LXIV, 1919 424f. H. J. Hannover i Polyteknikeren, 1920 99-102. Vald. Rørdam: Taktløs tale, 1924 113-20.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig