Carl Christiansen, Carl Sehested Christiansen, 8.3.1868-30.4.1949, historiker, arkivar. Født i Sneslev, Sorø amt, død i Ordrup, Kbh.s amt, urne på Ordrup kgd. C. blev 1887 student fra Sorø og 1893 cand. mag. med historie som hovedfag. 1894-1913 virkede han som lærer ved Ordrup latin- og realskole. 1898 knyttedes han til Rigsarkivet som assistent, 1912 blev han arkivsekretær og 1924-38 var han arkivar. Han var meget aktiv i organisationsarbejde; således var han 1917-21 og 1928-32 formand for arkivarforeningen. Desuden var han 1928-32 formand for Organisationen af fagligt uddannede tjenestemænd ved statens arkiver, biblioteker og museer. 1893 fik han universitetets guldmedalje i germansk filologi. Som historiker var hans foretrukne studieområde den finansielle historie i den ældre enevælde. 1902 offentliggjorde han i Historisk Tidsskrift en afhandling om Den store Revisionskommission og dens Forløbere. Heri behandlede han det væsentlige spørgsmål om opgøret med de store statskreditorer under Christian V. Hovedvægten ligger dog ensidigt på finansielle og administrative forhold som egentlig ikke sættes ind i bredere politiske og socioøkonomiske sammenhænge. De samme begrænsninger gælder C.s hovedværk, Bidrag til dansk Statshusholdnings Historie under de to første Enevoldskonger I-II, 1908-22, og var medvirkende til at 1. bind forkastedes som disputats. Lider C.s store finanshistorie videnskabeligt set af visse brist har den betydelig værdi som håndbog og som introduktion til finansarkivalierne. I sit otium (1941) udgav C. som resultatet af sine undersøgelser over den danske befolknings skatteevne i sidste del af 1600-tallet bogen Formuesforhold i Danmark under de første Enevoldskonger 1660-1700. Også her er et meget stort regnskabsmateriale gennemgået, men de samme svagheder som kendetegner C.s tidligere værker gør sig også gældende her omend værket indeholder væsentlige oplysninger om formuefordelingen og formuebevægelserne i den pågældende periode. Fra C.s hånd foreligger desuden en række mindre afhandlinger om landsbypræster, herremænd og herregårdsforpagteres økonomiske forhold i Hald og Skivehus amter i slutningen af 1600-tallet. I sine sidste år forlod C. de finans- og formuehistoriske studier der havde beskæftiget ham en menneskealder for at fortsætte L. Laursens store udgave af Danmark-Norges traktater 1523-1750 hvoraf han inden sin død fik udgivet to bind omfattende perioden 1694-1700 (1948-49). C. blev 1935 medlem af Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie og 1936-40 var han selskabets kasserer.

Familie

Forældre: lærer Jørgen Hansen C. (1840-1915) og Emma Antoinette Svarre (1841-1925). Gift 1. gang 21.10.1898 i Ordrup med Jensine Caroline Marie (Mea) Frederiksen, født 7.7.1873 på Frbg., død 29.8.1932 i Charlottenlund, d. af skolebestyrer, senere tit. professor H. C. F. (1840-1921) og Fanny F. E. Hansen (1843-1909). Gift 2. gang 8.9.1933 i Kbh. (Jak.) med statsaut. sygeplejerske Johanne Larsen, født 17.1.1901 på Vejlegård, Vejle sg., Svendborg amt, d. af proprietær, skatterådsformand Jacob Cornelius L. (1860-1935) og Sidsel Marie Hansen (1860-1952).

Udnævnelser

R. 1932.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

C. O. Bøggild-Andersen i Hist. t. II.r. III, 1950-52 317-19. - Papirer i Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig