Carl Klitgaard, 6.12.1868-1.7.1957, historiker. Carl Klitgaard blev 1885 ansat i postvæsenet, blev 1893 postekspedient ved provinskontorerne, 1897 ved de bevægelige postkontorer. 1917 blev han postmester i Vrå, 1921 i Brønderslev og 1929(-38) i Hjørring. – Allerede 1888 blev Carl Klitgaard medarbejder ved Jyllandsposten, Vendsyssel Tidende og flere andre jyske aviser, og 1897 debuterede han som historiker med Efterretninger om Skude- og Strandhandelen paa Vestkysten af Vendsyssel (Saml. til jydsk Hist. og Topografie, 3. rk. 1). Dette arbejde der vakte fortjent opmærksomhed blev indledningen til et overordentlig omfattende historisk forfatterskab der væsentligst koncentrerede sig om nordjysk lokalhistorie og personalhistorie med tyngdepunktet i tidsrummet fra ca. 1500 til begyndelsen af 1800-tallet.

I de følgende år udsendte Carl Klitgaard Slægtens Saga, 1898, en stambog for slægten Brix fra Nørbjerggård, Blade af Vendsyssels Historie, 1900 og Hvetbo Herred I-II, 1906–07 der fortsætter traditionen fra Oluf Nielsens herredsbeskrivelser, men på et i henseende til kildeudnyttelse og almen indtrængen i fortiden højere niveau. Senere fulgte De kejserlige Tropper i Vendsyssel og Thy 1627–29. 1911, det udmærkede bidrag til købstadshistorien i Aalborg Handelsstands Historie. 1913, og Carl Klitgaards hovedværk indenfor personalhistorien Kjærulfske Studier, 1914–18 der giver en grundig og omhyggelig redegørelse for de mange slægter der har antaget slægtsnavnet Kjærulf.

Købstadshistorien dyrkede Carl Klitgaard i Nibe Bys Historie. 1917, Hjørring Bys Historie I-II, 1924–25, Skagen Bys Historie, 1928 og i Vester Brønderslev Sogns og Brønderslev Købstads Historie, 1942, mens han de seneste år beskæftigede sig med vendsysselsk sognehistorie hvor der udsendtes Vrensted Sogn, 1955 og Serreslev Sogn, 1957 hvor tyngdepunktet dog nok i for høj grad ligger på de ældre århundreder.

Nordjysk personalhistorie behandlede Carl Klitgaard i Herredsfogeder og Tingskrivere i Vendsyssel, 1937 og Optegnelser om Vendsysselske Præstefamilier før Aar 1700. 1945 samt et kulturhistorisk emne i Vendsysselske Veje, 1936. I Personalhistorisk Tidsskrift og i jyske lokalhistoriske årbøger har Carl Klitgaard publiceret en lang række større og mindre bidrag, dækkende alle sider af kulturhistorien. Vendsysselske Selvejerbønder før og efter "Klemensfejden" (Historisk Tidsskrift 10. rk., IV, 1937) gav bidrag til den politiske historie på baggrund af lokale studier. Hertil kom et stort antal avisartikler om historiske emner, og selv om man undtager disse, så nåede K. at publicere mere end 500 bøger og artikler.

Carl Klitgaard var autodidakt og de første arbejder kan være lidt famlende, men han nåede snart at placere sig som en af vore førende lokalhistorikere med stort kendskab til kildematerialet – ikke mindst har han været en pioner med hensyn til at udnytte 1600-tallets tingbogsmateriale – grundighed i arbejdsprocessen og nøgternhed i bedømmelsen af fortiden. Carl Klitgaard var ingen stor stilist, de fleste af hans arbejder er tungt læselige, men de vil til stadighed være kildeskrifter for andre historikere. Carl Klitgaard opnåede et kendskab til nordjysk lokalhistorie, især i de af ham foretrukne tidsrum, som ingen anden, og den store viden om fortiden han efterhånden erhvervede sig og udnyttede, øger yderligere værdien af hans bidrag. Carl Klitgaards forfatterskab der fortsattes i hans høje alderdom er en imponerende indsats, når man tager i betragtning at han til stadighed boede fjernt fra de arkiver på hvis indhold han fortrinsvis byggede sin forskning.

Carl Klitgaard indtog en fremskudt position i det lokalhistoriske foreningsarbejde. 1912 var han medstifter af Historisk samfund for Aalborg amt og 1912–15 redigerede han dettes årbog. 1915 tog han initiativet til oprettelsen af Historisk samfund for Hjørring amt og var den egentlige leder af dette frem til sin død, 1915–50 som redaktør af Vendsysselske Aarbøger, og 1919 til 1957 yderligere som formand. Carl Klitgaard var medlem af bestyrelsen af Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie 1921–49 og af Jysk selskab for historie 1922–43 hvor han deltog i redaktionen af Jyske Samlinger. Det var karakteristisk for den position Carl Klitgaard indtog, at han udnævntes til æresmedlem af de to ovennævnte selskaber ved sin udtræden af bestyrelsen, ligesom hans indsats 1930 belønnedes med den Hielmstierne-Rosencroneske prismedalje.

Familie

Carl Klitgaard blev født i Blokhus, Hjørring amt, død i Hjørring, urne på Hune kgd. Forældre: købmand Niels Bondrop Klitgaard (1841–1922) og Jensine Christiane Katrine Jensen (1846–1919). Gift 7.9.1895 i Øster Brønderslev med Anne Marie Terkildsen, født 9.6.1874 på Kraghede ved Brønderslev, død 21.8.1961 i Hjørring, d. af gårdejer Niels Terkildsen (1835–1908) og Toveline Johansen (1837–1923). – Sønnesøn af Carl Klitgaard (1802–77).

Udnævnelser

R. 1929. DM. 1936.

Ikonografi

Tegn. af Lars Nielsen, 1935. Foto.

Bibliografi

Bibliografi i Vendsysselske årbøger, 1950 409–50. – C. K.: Erindr, i Vendsysselske årbøger, 1964 1–95. – C. Klitgaard: Slægtens saga, 1898 52. Sv. Aakjær i Årbog for det da. post- og telegrafvæsen 1931, 1930 364–68. V. Steener sst. 1935, 1934 372–75. P. Christensen i Vendsysselske årbøger, 1957 III-X. Sv. Aakjær i Jyske saml. ny r. IV, s.å. 70–73. Alb. Fabritius i Pers. hist. t. 13. r. V, s.å. 185f. For jysk og for da. hist., red. Vagn Dybdahl, 1966 66f 84 86 109f. – Papirer i Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig