Carl Mariboe, Carl Rudolph Ferdinand Mariboe, 17.11.1800-20.2.1860, skoleleder. Født i Kbh. (Slotsk.), død sst. (Holmens), begravet sst. (Holmens). M. begyndte sin løbebane som forretningsmand. Efter et økonomisk uheld rejste han til England hvor han opholdt sig 1823-28. Ved sin hjemkomst blev han translatør i tysk, engelsk og fransk og underviste på Borgerdydskolen i Kbh., 1831-41 også på Den kgl. militære højskole. Efter et nyt ophold i England, hvor han studerede sprog og undervisning oprettede han 1833 i Kbh. en højere realskole der snart blev meget søgt og berømmet for en moderne sprogundervisning. 1844 oprettede M. Dannekvindeskolen der bestod til 1853 som en anset pigeskole, bestyret af Susette Dalgas med hvem M. giftede sig. 1856 overdrog M. sin realskole til professor C. F. F. Rung og cand.teol. S. Neve; s.å. bevilgede staten ham en årlig pension som belønning for hans indsats i undervisning, i særdeleshed i engelsk sprog.

I sprogundervisningen var M. metodisk påvirket af den engelske pædagog James Hamilton (1769-1831) der hævdede at de grammatiske regler skulle læres ved deduktion fra det læste og talte sprog, ikke omvendt, og at indlæringen måtte begynde med en ordret oversættelse af den fremmedsprogede tekst. Disse principper lå til grund for M.s lærebøger, bl.a. Engelsk Læsebog for Begyndere, 1829, Tydsk Læsebog for Begyndere, 1832 og Engelsk Læsebog efter en ny Methode, 1833 samt Nøgle til Mariboes engelske Læsebog... eller ordret Oversættelse efter det Hamiltonske System, 1830. I tillempet form benyttede M. i sin skole den Lancasterske metode, "den indbyrdes undervisning"; den blev øjensynlig mindre mekanisk og mere livfuld end i de offentlige skoler (K. O. Knutzen). Sit skolesyn udtrykte M. bl.a. i Meddelelser fra Bestyreren af Mariboes Realskole til Elevernes Forældre, 1850 hvor han over for forældrekrav hævdede "barnets naturlige ret" til at være barn. Mellem M og N. F. S. Grundtvig udviklede der sig fra slutningen af 1820'erne et venskabsforhold der bl.a. byggede på et fællesskab i pædagogiske interesser. Skolen omfattede både jødiske og kristne børn, og på M.s opfordring digtede Grundtvig til skolen tre morgensange der udtrykte den fælles tro på Gud som skaberen, bl.a. "Morgen-Hanen atter goel". Gennem Grundtvig blev M. efterhånden knyttet til kredsen omkring Christian VIII og dronning Caroline Amalie - for Grundtvig demonstrerede M. "at en levende og munter indbyrdes undervisning i praksis lod sig realisere. På denne ansats byggede Grundtvig videre" (K. E. Bugge). Da M. døde knyttede Caroline Amalie hans enke til sin asylskole som forstanderinde 1860-84. M.s særlige indsats var den at han som den første herhjemme for alvor skabte interesse for engelskundervisningen og her gav grammatikken en plads der var bestemt af hensynet til sprogets praktiske anvendelse. - Tit. professor 1834.

En søn af 2. ægteskab Carl Mariboe, født 10.3.1859, død 12.2.1925, uddannedes som gartner og blev 1880 cand.hort. fra landbohøjskolen. Efter forskellige ansættelser og seks år som planteskoleejer i Fredericia blev han 1900 redaktør af Haven og forsøgsleder ved Dansk frøkompagni. Fra 1915 til sin død var han videnskabelig assistent ved statens forsøgsvirksomhed i plantekultur. Han var medstifter af foreningen Skolehaven og redaktør af Illustreret Havebog I-III, 1920-21.

Familie

Forældre: Moses Levin M. (1760-1830, gift 1. gang 1779 med Bella Henriques, 1761-96) og Rose Henriques (ca. 1771-1821). Gift 1. gang 17.11.1824 i Kbh. (Frue) med Frederikke Wessely, født ca. 1797, død 19.1.1852 i Kbh. (Trin.), d. af stadsmægler Moses W. (1761-1831) og Ficke Wallich (1768-1844). Gift 2. gang 25.3.1854 i Søllerød med Susa (Susette) Augusta Dalgas, født 8.5.1825 i Napoli, død 12.10.1889 i Kbh. (Jac.), d. af købmand i Napoli, senere konsul i Livorno Jean Antoine D. (1788-1835) og Johanne Thomine Stibolt (1792-1871).

Udnævnelser

R. 1850.

Ikonografi

Litografi efter tegn. af L. A. Smith. Mal. af Em. Bærentzen, 1842. Foto.

Bibliografi

E. Dalgas: Familien Dalgas, 1891. Mariboes skoles årsberetn. 1883 3-8. K. O. Knutzen i Vor ungdom, 1893 især 549-58. H. P. Langkilde sst. 1922 160-65. Arthur Abrahams: Minder fra min barndom og tidlige ungdom, 1895 105-18. Fr. Nørgaard i Højskolebl., 1933 231f 264-66. K. E. Bugge: Skolen for livet, 1965 287-93. - H. Rosendal i Højskolebl., 1907 1561-68 1593-1604 1665-72 1711-18 (om Susette Mariboe). - Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig