Carl Michelsen, Carl Adolph Michelsen, 31.1.1842-20.5.1911, sproglærer. Født i Thisted, død i Kbh., urne på Bispebjerg. Som søn af en fattig præsteenke fik M. friplads på Sorø akademi, hvorfra han blev student 1860. Men det studium han valgte, romansk filologi, havde et dårligt renomé, og valget afskar ham fra at opnå stipendier, så han måtte tjene til føden, først som huslærer, siden som timelærer ved forskellige private skoler. Krigen 1864 bragte en afbrydelse, idet han som god nationalliberal meldte sig som officersaspirant (løjtnant af reserven 1867, afsk. 1880). 1867 forlovede han sig med kusinen Anna Michelsen (kendt som J. P. Jacobsens ungdomsveninde), men forholdet gik over styr året efter, da M. i maj kom hjem fra et halvt års studieophold i Paris. Uden at afslutte sine studier med en eksamen fortsatte han sin virksomhed som privatlærer, og samtidig blev han medarbejder ved det folkelige nationalliberale blad Folkets Avis. Omkring 1870 blev han imidlertid grebet af tidens nye tanker, og under indtryk af de nationalliberales højredrejning gik han 1871 over til det frisindede Lolland-Falsters Stiftstidende. Her skrev han i det bevægede år 1871-72 om tyske og franske indenrigspolitiske forhold, om socialismen, Georg Brandes og om dansk politik. Standpunktet var radikalt og klassebevidst. Han var medlem af Literaturselskabet, og i Studenterforeningen var han i stadig opposition. Uden selv at være socialist oversatte han 1872 Karl Marx: The civil war in France, til Socialistens føljeton, og det var ham, der samme år underrettede Fr. Engels om de danske socialistføreres fængsling. Selv politisk markeret og med en levende musik- og teaterinteresse færdedes han i 70ernes intellektuelle miljø af unge himmelstormere. Han skrev og oversatte til Nyt dansk Maanedsskrift, og i den såkaldte litterære nytårsfejde 1879/80 tog han i Morgenbladet offentligt afstand fra svogeren Carl Ploug. Han førte en heroisk kamp for sprogets renhed i bladets spalter i dets radikale periode 1881-83, var derefter anmelder ved Politiken. Desuden havde han sin gang i Studentersamfundet, i hvis småskriftserie han 1885 udtrykte sin protest mod provisoriet med skriftet Forfatningsbruddet i Frankrig 1830 og Folkets Svar derpaa. Desuden deltog han som medlem af Den liberale vælgerforening i valgsamarbejdet med socialdemokraterne 1884. Den efterfølgende politiske udvikling var en skuffelse for ham, og kampen for udkommet tog på kræfterne som familien voksede. - M. var en højt anset fransklærer og forfatter til en serie meget benyttede franske skolebøger. Desuden var han en flittig og sikker oversætter af fransk litteratur. Som anerkendelse for denne virksomhed som pædagog og sprogmand fik han 1909 titel af gymnasielærer, og han underviste sine sidste år på Vestre Borgerdydskole.

Familie

Forældre: provst Marcus Christian Vilhelm M. (1804-55, gift 1. gang 1831 med Frederikke Vilhelmine Faber, 1810-91, ægteskabet opløst; hun gift 2. gang 1840 med vicekonsul Alfred Hage, 1803-72) og Marie Amalie Hansen (1815-89). Gift 1. gang 11.1.1879 på Næsbyholm, Skåne, med Henriette Hastrup født 4.10.1856 i Ringsted, død 4.4.1902 i Kbh., d. af forpagter, senere ejer af Agersbøl ved Vejle Harald H. (1819-1904, gift 2. gang 1878 med Emilie Frederikke Elisabeth Rønne, 1843-1920) og Marie Frederikke Grønvold (1827-69). Gift 2. gang 28.8.1903 i Kbh. (b.v.) med Therese Elise Henriette Stamer, født 13.10.1869 på Fusingø, død 11.4.1957 i Gentofte, d. af forpagter Jacob August Ditlev S. (1827-1900) og Therese Sophie Henriette Albers (1839-1919).

Ikonografi

Tegn. af K. Gamborg, 1885 (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

Sophus Schandorph: Oplevelser I, 1889 211 241. Soransk t. IV, 1901-05 107. [J. C. Jørgensen] i Politiken 21.5.1911. Berl. aften 22.5. s.å. Marcus Rubin: Nogle erindr., 1914 45f. Charles Kjerulf: Gren ungdom. Erindr. I, 1915 108. Harald Høffding: Erindr., 1928 83 84. Carl Behrens: Erindr., 1937. Fr. Nielsen: J. P. Jacobsen, 1953 (3. udg. 1968). Karl Marx og Fr. Engels: Werke XXXIII, Berlin 1973 457. Søren Federspiel: Den danske arbejderbevægelse og internationalismen 1871-78, 1975 (speciale ved Kbh.s univ.).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig